WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Một cuộc hội nhập đầy hứng khởi

Một cuộc hội nhập đầy hứng khởi

Một triệu người di cư là một vấn ðề chính trị như tổ chức di cư, ðịnh cư, ổn ðịnh ðời sống. Nhưng việc hội nhập là vấn ðề của mỗi một người di cư. Tôi gọi ðó là một cuộc Hội nhập ðầy phấn khởi vì ở nơi ðó ðã không có một cuộc [...]

11:49:am 05/02/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chúng ta phải mạnh. We must be strong

Chúng ta phải mạnh. We must be strong

Tôi nhận được từ lâu một bản dịch từ một bài báo của ký giả Nhật Yoshigata Yushi, trong đó viết về Số phận của người Thương phế binh Miền Nam Việt Nam. Trong bài báo, ký giả Yoshigata Yushi có thuật lại câu chuyện của thương phế binh tên Hùng được 1 tổ chức [...]

01:52:am 20/11/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Một giải pháp cho giáo hội Việt Nam

Một giải pháp cho giáo hội Việt Nam

Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình trước khi qua đời còn thổ lộ: Sau mấy chục năm sống với cộng sản, cho đến bây giờ tôi vẫn còn sợ.

05:49:am 28/09/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhận định về mối tương quan trục Vatican- Hội đồng giám mục VN và chính quyền CS

Nhận định về mối tương quan trục Vatican- Hội đồng giám mục VN và chính quyền CS

Mới đây nhất, truyền thông công Giáo cho hay các cuộc họp hỗn hợp giữa Việt Nam- Vatican tại Hà nội bước vào vòng họp lần thứ năm tại Hà Nội vào các ngày 10 và 11 tháng 9. Nhiều người vội mừng và hy vọng. Nhất là phía tòa thánh Vatican và Hội đồng [...]

10:01:am 20/09/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trần Đức Thảo sống và chết như thế nào [2]

Trần Đức Thảo sống và chết như thế nào [2]

Sự loại trừ ông Trần Đức Thảo của ông Hồ rõ ràng đến như thế mà xem ra ông Thảo vẫn không nhận ra.

04:28:pm 10/09/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trần Đức Thảo sống và chết như thế nào? [1]

Trần Đức Thảo sống và chết như thế nào? [1]

Cho đến ngày hôm nay, cuốn sách của ông Trần Đức Thảo gây được tiếng vang lớn trên thế giới thì ở bên nhà, ông Cù Huy Chữ vẫn giữ im lặng.

02:32:am 07/09/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Đôi dòng về Tạp chí nghiên cứu Đại Học

Đôi dòng về Tạp chí nghiên cứu Đại Học

Đại học Huế được thành lập và khai giảng vào tháng 9, 1957. Việc thành lập đại học Huế là đáp ứng lại nguyện vọng của các nhân sĩ Huế muốn có một đại học riêng ở miền Trung. TT Ngô Đình Diệm đã nhận lời và mau chóng đáp ứng nguyện vọng ấy vào [...]

03:33:pm 10/08/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhìn lại sử liệu viết về Nguyễn Huệ Quang Trung và Gia Long Nguyễn Ánh[kết]

Nhìn lại sử liệu viết về Nguyễn Huệ Quang Trung và Gia Long Nguyễn Ánh[kết]

Nay về phía Hà Nội, vào năm 2008 đã có một hội thảo “đánh giá lại Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn” từ đó có một chuyển hướng trong cách nhìn và đánh giá lại sử đời nhà Nguyễn theo một cái nhìn công bình và khách quan hơn.

12:00:am 27/07/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhìn lại sử liệu viết về Nguyễn Huệ Quang Trung và Gia Long Nguyễn Ánh[1]

Nhìn lại sử liệu viết về Nguyễn Huệ Quang Trung và Gia Long Nguyễn Ánh[1]

Mới ðây, bạn bè có gửi cho tôi một bài viết của cố giào sư Trần Quốc Vượng nhan ðề: Mấy vấn ðề về vua Gia Long. Bài tham luận của gs Trần Quốc Vượng ðược viết cho một buổi Hội thảo tại TP Hồ Chí Minh vào nãm 1996. Nhưng do liên quan ðến [...]

04:45:am 24/07/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nỗi đau và nỗi nhục của người Pháp trong thế chiến hai và của VN hiện nay[kết]

Nỗi đau và nỗi nhục của người Pháp trong thế chiến hai và của VN hiện nay[kết]

Điều bất hạnh thứ nhất là bị chế độ thực dân Pháp cai trị ngót một thế kỷ. Nếu do thực dân Anh cai trị có thể tránh được những cuộc chiến tranh dành độc lập tốn xương máu.

04:31:pm 15/07/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lên tiếng thay cho một người không còn cơ hội lên tiếng: Bà Ngô Đình Nhu

Lên tiếng thay cho một người không còn cơ hội lên tiếng: Bà Ngô Đình Nhu

Bà Ngô Đình Nhu qua đời ngày 24-4-2011, tại Rome. Thế là kể như cả một thế hệ những người lãnh đạo miền Nam thời tuổi trẻ của tôi đã không còn nữa. Tính đến nay cái chết của bà thấm thoắt đã được hơn ba năm!! Hôm nay, một lần nữa, xin lên tiếng [...]

10:36:am 11/07/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nỗi đau và nỗi nhục của người Pháp trong thế chiến hai và của VN hiện nay[2]

Nỗi đau và nỗi nhục của người Pháp trong thế chiến hai và của VN hiện nay[2]

Tiếp theo phần I   Darlan, một viên tướng phản bội lại quyền lợi nước Pháp, làm tay sai cho giặc Nước Pháp qua Darland đã trình bầy về sách lược phải ngả về với Đức bằng cách tương nhượng. Theo Darland: – Cái cơ may cuối cùng của chúng ta là sáp gần lại [...]

01:36:am 07/07/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nỗi đau và nỗi nhục của người Pháp trong thế chiến hai và của VN hiện nay[1]

Nỗi đau và nỗi nhục của người Pháp trong thế chiến hai và của VN hiện nay[1]

Nhân kỷ niệm 70 năm cuộc đổ bộ của đồng minh ở Normandie- mồng 6 tháng sáu năm 1944 mà mục đích chính là-để tưởng nhớ và vinh danh những người đã chết và vinh danh con số ít oi những những người lính còn sống sót-.Buổi lễ nói lên cái hào quang chiến thắng [...]

10:00:am 01/07/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Vai trò của trí thức miền Bắc sau 1975 [3]

Vai trò của trí thức miền Bắc sau 1975 [3]

Cái bi kịch và mối lo ngại lớn lao nhất của thứ cơ chế chuyên chính vô sản là vận mệnh đất nước này nắm trong tay những kẻ ít học nhất trong số đó phần đông kẻ lãnh đạo chỉ vừa qua bậc tiểu học. Trường hợp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

12:01:am 21/03/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Vai trò của trí thức miền Bắc sau 1975 [2]

Vai trò của trí thức miền Bắc sau 1975 [2]

Ngồi nhìn lại cái ngày 30 tháng tư, cái ngày mà tựa đề một bài hát của người cộng sản hát nhai nhải trên đài phát thanh: Bão Nổi Lên Rồi. Quả thật đó là cơn bão đến cấp số 9 tàn phá miền Nam. Nó quét sạch trên đường đi của nó nhà cửa, tài sản vật chất, ngay cả của chìm của nổi, vốn liếng văn hóa, tinh thần tôn giáo và nhất là niềm tin và tương lai con người.

12:01:am 13/03/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Vai trò của trí thức miền Bắc sau 1975 [1]

Vai trò của trí thức miền Bắc sau 1975 [1]

Trí thức miền Bắc trong tình huống hiện nay như một cái bề mặt đẹp của một tòa nhà sụp đổ. Họ trách nhiệm về sự sống còn ấy nếu cứ tiếp tục không dám nhìn thẳng vào sự thật, không có can đảm dùng cú đạp cho tòa nhà ấy sụp xuống để xây cái khác..

01:05:am 07/03/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Trường hợp Lý Chánh Trung [5]

Trường hợp Lý Chánh Trung [5]

Bài viết nhận diện lý Chánh Trung này, nó không mang tính tố cáo, phê phán, nhưng nó giúp nhận ra khuôn mặt trí thức miền Nam trong bối cảnh sinh hoạt chính trị trước 1975 và sau 1975 tặng những người trẻ tuổi.

12:46:am 27/02/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trường hợp Lý Chánh Trung [4]

Trường hợp Lý Chánh Trung [4]

Sau 1975, ông đã sống khuôn mình vào môi trường CNXH vốn không dễ gì. Bởi vì, con người Xã Hội chủ nghĩa, ngoài sức khỏe thể xác và tinh thần còn có một thứ sức khỏe không thiếu được: Đó là Sức khỏe chính trị.

12:01:am 26/02/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trường hợp Lý Chánh Trung [3]

Trường hợp Lý Chánh Trung [3]

Việc từ bỏ tháp ngà của một giáo sư đại học văn khoa cũng như một công chức cấp cao của ngành giáo dục và quyết định dấn thân sát cánh với nhóm sinh viên tranh đấu thân cộng sản là một bước ngoặt trong cuộc đời sinh hoạt chính trị của ông.. Những băn khoăn, thắc mắc của tôi là tại sao ông chọn lựa thái độ dấn thân ấy?

12:01:am 24/02/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trường hợp Lý Chánh Trung [2]

Trường hợp Lý Chánh Trung [2]

Ông chọn một thế đứng chênh vênh như thế ở miền Nam trước 1975 cũng có phần nào hiểu được, nhưng nhiều phần đó chỉ là một ảo tưởng, lãng mạn chính trị. Nhiều phần là không thực tế. Nếu không nói là ngây thơ, khờ khạo vì không hiểu được thực tại chính trị.

12:19:am 23/02/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trường hợp Lý Chánh Trung [1]

Trường hợp Lý Chánh Trung [1]

Phần 2 Trong một bài biên khảo  nhan đề: 20 năm giới trí thức miền Nam, tôi đã có dịp đề cập đến trường hợp Lý Chánh Trung.. như một biểu tượng của trí thức thiên tả miền Nam trước 1975. Nhưng nay ông vào tuổi xế chiều mà thời gian còn lại cho ông [...]

11:51:am 22/02/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Từ Nguyễn Chí Thiện đến Nguyễn Đắc Kiên

Từ Nguyễn Chí Thiện đến Nguyễn Đắc Kiên

Nguyễn Đắc Kiên đã tiếp nối tinh thần của Nguyễn Chí Thiện ..Nguyễn Chí Thiện vì thế.. Anh chưa chết.

02:56:pm 02/12/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Nhắc lại câu chuyện bầu cử cách đây 37 năm

Nhắc lại câu chuyện bầu cử cách đây 37 năm

  Sáng nay, 28-11, 2013 ðược biết 97,59% ðại biểu Quốc Hội tán thành toàn vãn dự thảo Hiến Pháp sửa ðổi ðã ðược thông qua. Trong dịp này, chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng nhìn nhận rằng ðây là một quá trình làm việc rất công phu, phát huy trí tuệ của toàn [...]

09:17:am 29/11/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tầm vóc lịch sử của tổng thống Ngô Đình Diệm

Tầm vóc lịch sử của tổng thống Ngô Đình Diệm

Cái chết của ông kéo theo một thảm trạng của miền Nam cuối cùng chỉ vì muốn bảo vệ chủ quyền độc lập quốc gia, không đồng thuận với người Mỹ.

06:17:am 14/11/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Diện mạo văn hóa, văn học miền Nam trong những tình thế cực đoan lại là nơi hội tụ của bốn dòng chảy văn hóa-văn học [kết]

Diện mạo văn hóa, văn học miền Nam trong những tình thế cực đoan lại là nơi hội tụ của bốn dòng chảy văn hóa-văn học [kết]

Tôi viết phần bài này nhân sắp đến dịp 50 năm năm kỷ niệm 50 năm của nền Đệ Nhất Cộng Hòa..

12:00:am 03/11/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Diện mạo văn hóa, văn học miền Nam trong những tình thế cực đoan lại là nơi hội tụ của bốn dòng chảy văn hóa-văn học [2]

Diện mạo văn hóa, văn học miền Nam trong những tình thế cực đoan lại là nơi hội tụ của bốn dòng chảy văn hóa-văn học [2]

Cuộc di cư năm 1954 cũng đã chỉ ra rằng nó không phải chỉ là một cuộc di cư người. Nó còn là một cuộc di cư chữ nghĩa và văn hóa.

05:06:pm 01/11/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Diện mạo văn hóa, văn học miền Nam trong những tình thế cực đoan lại là nơi hội tụ của bốn dòng chảy văn hóa-văn học

Diện mạo văn hóa, văn học miền Nam trong những tình thế cực đoan lại là nơi hội tụ của bốn dòng chảy văn hóa-văn học

Rất tiếc, lại một lần nữa, Miền Bắc phạm phải một lỗi lầm lịch sử là đã phủ nhận nó, quét sạch, tiêu hủy toàn bộ cái nền văn học ấy, đầy đọa những nhà văn, nhà báo, nhà văn hóa đã góp phần hình thành nền văn học ấy.

03:24:pm 10/10/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Gánh nặng lịch sử của Nhất Linh. Ai là người gánh nổi? [2]

Gánh nặng lịch sử của Nhất Linh. Ai là người gánh nổi? [2]

Không nên bất công với lịch sử Văn học và cũng không nên coi văn học miền Nam gói trọn vào một văn đoàn mà vốn nay nó đã thực sự bị vượt qua.

07:21:am 02/08/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Gánh nặng lịch sử của Nguyễn Tường Tam-Nhà văn và nhà chính trị- Ai là người có thể gánh nổi?

Gánh nặng lịch sử của Nguyễn Tường Tam-Nhà văn và nhà chính trị- Ai là người có thể gánh nổi?

Phải chăng vì những nhận xét như trên đụng chạm đến tự ái đưa đến sự thù oán chế độ cũng như việc chào cờ và phải suy tôn Ngô Tổng Thống đã làm Nhất Linh tức giận bỏ ra khỏi rạp ciné như lời Nguyễn Tường Thiết kể lại?

12:00:am 19/07/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Ý nghĩa các buổi hội thảo về Tự Lực Văn Đoàn

Ý nghĩa các buổi hội thảo về Tự Lực Văn Đoàn

Ý nghĩa các buổi hội thảo về TLVĐ từ trong nước ra ngoài nước Ngày 7-7-2013, đã có một buổi hội thảo Văn học về Nhất Linh với tựa đề: Hội thảo Phong Hóa, Ngày Nay và Tự Lực Văn Đoàn tại hội trường báo Người Viêt. Người chủ trì, sắp xếp, ai được mời, [...]

04:38:am 18/07/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »