WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Vai trò của trí thức miền Bắc sau 1975 [1]

Ảnh minh hoạ. Nguồn: AFP

Ảnh minh hoạ. Nguồn: AFP

Ung dung ta nói điều ta nghĩ
Cúi ngửa theo người quyết chẳng theo
Nguyễn Trãi

Có hai điều cần được khai triển minh bạch ở đây.

Thứ nhất chữ miền Bắc tôi dùng ở đây để chỉ chung  những người cộng sản- mà gốc gác có thể ở Huế- Quảng Trị- Bình Định. Trí thức cộng sản như thế có thể để chỉ cả những trì thức trong Nam từng theo cộng sản như trường hợp Đào Hiếu, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Lữ Phương, Vũ Hạnh v.v.. Đó chỉ là một cách gọi cho gọn và tiện.

Thứ hai chữ trí thức, tôi hiểu một cách rộng rãi, thoáng đạt mà nó thể hiện ngay trong ý nghĩa câu thơ của cụ Nguyễn Trãi: Ung dung ta nói điều ta nghĩ. Dám nói điều ta nghĩ, đó là thái độ trí thức đấy.

Vì thế đối với tôi, cụ Nguyễn Trãi là một người trí thức tiêu biểu vì dám nghĩ, dám có tư tưởng, dám đặt vấn đề mà không không sợ quyền lực.

Nói như thế, có nghĩa tôi đặt nhẹ các vấn đề bằng cấp, vấn đề về nghiệp vụ, về khả năng chuyên môn của người trí thức. Nó có thì càng tốt mà không có cũng được.

Nói như thế cũng có nghĩa tôi coi những nhà văn như Nguyên Ngọc- Dương Thu Hương, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên là những người trí thức tiêu biểu của miền Bắc- mặc dầu trình độ nghiệp vụ chuyên môn của họ có thể chưa học hết bởi vì họ tham gia kháng chiến từ hồi còn trẻ. Điều này trên thực tế cũng đúng vì một số đông các nhà trí thức miền Bắc không có điều kiện học hỏi. Trừ một thiểu số tốt nghiệp đại học trong nước hoặc được đi học ở liên Xô hoặc các nước XHCN khác.

- Trí thức hiểu theo nghĩa dân giả

Đối với người dân thường thì hễ có bằng cấp là được xếp vào loại trí thức. Ngay cả bằng giả, bàng mượn, bằng mua như bây giờ.

Cũng vậy, sau 1975 sự so sánh về cái được gọi là trí thức giữa hai miền chủ yếu là dựa trên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Dư luận thường cho rằng bác sĩ ’ ngụy’ thì giỏi hơn nhiều phần so với bác sĩ ‘giải phóng’. Sự so sánh ấy đi đến độ coi một bên là bác sĩ bên kia chỉ đáng là y tá..

Người ta- theo nghĩa kẻ chiến thắng cũng như kẻ thua cuộc đều hiểu ngầm- tìm đến bác sĩ ‘Ngụy’ để chữa trị. Cái gì mang nhãn hiệu ‘Ngụy’ thì có nghĩa là tốt hơn. Từ thuốc men, quần áo, vật dụng, nhà cửa, đồ dùng, xe cộ, vật liệu, vật tư dĩ chí đến con người. Một viên thuốc Aspirine được mấy anh bộ độ vào Nam công tác, khuân vác vất vả đến rất tội nghiệp. Viên thuốc có dược liệu rất tốt, nhưng bề ngoài thì xấu xí, viên thuốc bở lắm. Lái buôn thuốc trong Nam mua cả lố giá rẻ, mang về chắc có trộn thêm bột mì, cho vào các loại máy dập tối tân. Viên thuốc nay bề ngoài trắng, cứng nhắc, bẻ không được và nay mang nhãn hiệu Aspro, bọc trong vỏ Alumium. Giá bán có thể gấp nhiều lần hơn viên Aspirine nguyên thủy.

Rõ ràng người ta mua cái nhãn.Cái nhãn ấy tuy bề ngoài chẳng là gì cũng làm tụt giá những hào quang của sự chiến thắng.

Nhưng quan trọng hơn cả, nó làm mở mắt nhiều người- Trong đó đặc biệt có Bùi Tín và Dương Thu Hương. Dương Thu Hương viết rằng  bà đã phải khóc khi nhìn thấy đất miền Nam khác hẳn sự tuyên truyền của miền Bắc.

Không kể những người như Hoàng Văn Chí, Xuân Vũ, đã phản tỉnh trước đây. Sự phản tỉnh sớm của ông Bùi Tín và bà Dương Thu Hương  tôi cho là tiêu biểu nhất mở đầu cho nhiều trí thức tiến bộ khác sau này.

Nhưng tôi nghĩ phải công bằng dành cho họ thời gian chuyển đổi- cần từng bước—từng giai đoạn lột xác- từng giai đoạn trăn trở- để chứng tỏ đó là thái độ can đảm và chân thực của một người trí thức.

Nếu lột xác ngay có thể được hiểu đó chỉ là thái độ trở cờ- thứ chủ nghĩa cơ hội-. Điều mà nhiều người không muốn điều đó.

Cho nên những người tỏ ra nghi ngờ thái độ thay đổi của bà Dương Thu Hương hay ông Bùi Tín và đòi hỏi sự thay đổi 180%- đòi hỏi sự dứt khoát quá nhanh- rồi nêu ra vấn đề thực hay giả- hoặc vội đưa ra những lời cảnh cáo- đều vội vã, chủ quan rơi vào chủ nghĩa giáo điều.

Rồi tiếp theo nào là đồng hồ hai cửa sổ và hằng trăm thứ đồ dùng khác kìn kịt khuân về Bắc như những món quà quý giá nhất.

Võ Văn Kiệt  và giới trí thức miền Nam

Đến bác sĩ, kỹ sư, chuyên viên ‘ngụy’ đều có trình độ chuyên môn bảo đảm..Ông Võ Văn Kiệt là người khôn ngoan, sáng suốt đã biết dùng ‘chất xám’ trong Nam, trong vai trò cố vấn về kinh tế mà sau này được gọi là ‘ Nhóm chiều thứ sáu’. Khi ra làm Thủ tướng , ông đã kéo hai chuyên viên miền Nam ra Bắc làm việc bên cạnh ông, trong đó có ông Lâm Võ Hoàng.[1]

Trường hợp Lâm Võ Hoàng và nhóm Chiều Thứ Sáu

Sau này, ông Lâm Võ Hoàng được ông Võ Văn Kiệt cho đi tham quan nước ngoài như Pháp, Canada,Ý( Rome), từ 05-01-1996 đến 12-02-1996, trong bản Tường Trình do em ông Lâm Võ Hoàng cung cấp cho tôi.. Mở đầu tờ trình, ông Lâm Võ Hoàng viết:

Kính thưa anh Sáu, xin gửi đến anh Sáu ba tập sách nhỏ, tôi vừa viết xong, để đánh dấu lòng tri ân của tôi đối với một trong rất nhiều nghĩa cử có ý nghĩa nhất của anh Sáu, trong quá trình tôi có may mắn được anh Sáu tạo điều kiện tiếp tục phục vụ đất nước, trong buổi đầu, tưởng đâu ‘ tàn Đời’.[2]

Xin lưu ý đến chữ Tàn Đời như một lời tri ân và cũng như một lời phê phán chế độ ấy.

Qua câu chuyện ông Lâm Võ Hoàng, nhìn lại những gì xảy ra sáu 1975, tôi thấy cái sai lầm lớn nhất của chính quyền miền Bắc là tự loại trừ một ‘ Chiến lợi phẩm’ quý giá nhất của miền Nam là họ đã vứt tất cả cá chất xám miền Nam-đi cải tạo- không dùng- không tin-bỏ sọt rác-.

Chiến thắng xong, họ chỉ lo cái thiển cận, cái trước mặt, lo thu góp của cải, tài sản, kho tàng, tịch thu nhà cửa, tịch thu nguyên liệu, hãng xưởng, vũ khí chất đầy xe chở về miền Bắc.

Đó chỉ là một cuộc hôi của thiển cận vì đã không nghĩ đến cái vốn làm ra của ấy.

Phải mất bao nhiêu công của mới đào tạo được đội ngũ trí thức ấy trong chính quyền, trong hành chánh, trong thương mại và ngay cả trong quân đội miền Nam?

Và khi những thành phần này ra Hải ngoại, người ta mới hiểu đúng mức giá trị trí thức miền Nam trong việc Hội nhập ở xứ người.

Huy Đức, trong sách Bên Thắng Cuộc có viết rằng: bằng cấp ở Liên Xô được cho điểm 1, ở Pháp 0,9 và ở Mỹ chỉ được 0,8. Chỉ dựa trên cơ sở chính trị, họ đánh giá sai lầm như vậy.[3]

Và cũng vì thế, có những trí thức miền Nam thiện chí sẵn lòng hợp tác với chính quyền mới đều không được trọng dụng như quý ông  Chu Phạm Ngọc Sơn, Châu Tâm Luân, Dương Kích Nhưỡng, Phạm Biểu Tâm, Phạm Hoàng Hộ, Trần Ngọc Ninh người trước kẻ sau đều tìm cách cuốn gói ra đi.

Sự thiển cận để cho chính trị xen vào nên không lạ gì trước tình trạng xuất huyết chất xám, người ta đã điều từ miền Bắc vào một kẻ vô học tiêu biểu nhất của miền Bắc- ông Đỗ Mười-, năm 1978, ông này có nhiệm vụ cào bằng, cải tạo xã hội miền Nam như miền Bắc mà ông đã làm trước đây ở miền Bắc. Ông cho rằng: Chỉ cần 3 ngày đào tạo xong. Kỹ sư ba ngày, bác sĩ ba ngày, giáo sư ba ngày!! Dĩ nhiên, ai cũng hiểu đây chỉ  là một cách nói của một người ít học!!

Tình trạng lo hôi của sau 1975, nó nhắc tôi nhớ đến nước Pháp của De Gaullle, sau chiến tranh thế giới thứ hai. Người Pháp lo gỡ toàn bộ trang bị máy móc nhà máy sản xuất xe hơi của Đức kìn kịt trở về Pháp. Trong khi nước Mỹ lo thu phục nhân  tài- giới trí thức ưu tú hàng đầu của Đức- mời về những vị trị then chốt trong giảng dậy và nghiên cứu hàng đầu của Mỹ.

- Nguyễn Trọng Văn đánh giá trí thức miền Bắc: Vô sản và vô học

Cũng vì thế mà ngay cả trong lãnh vực khoa học nhân văn cũng cho thấy sự tụt hậu về nhiều mặt của trí thức miền Bắc. Sự tụt hậu so với miền Nam hẳn là có. Chương trình giáo dục của miền Nam –  từ trung học, nhất là ở bậc đại học là theo chương trình của Pháp hay một phần của Mỹ-. Bằng cấp được nhận là tương đương.

Nguyễn Trọng Văn- mặc dầu đi theo phe cộng sản- nhưng Nguyễn Trọng Văn vốn tính bạo nói đã nhận xét thẳng thừng: Họ chẳng những là người vô sản mà còn vô học nữa.[4]

 Những phát ngôn rất tùy tiện như cho rằng trí thức miền Nam ở lại theo chủ nghĩa 3N: 3 N theo giải thích của Nguyễn Trọng Văn là: Ngu, Nghèo và Nhát.[5]

Một lần khác, năm 1980 trong dịp kỷ niệm 5 năm sau ‘Giải Phóng’, Nguyễn Trọng Văn có dịp đọc một tham luận về tình hình trí thức miền Nam sau 1975. Ông đã chơi chữ và dùng ba chữ Là. Thoạt đầu, trí thức miền Nam coi cách mạng Là Mình. Sau hai năm coi cách mạng chỉ còn Là Bạn. Và sau 5 năm coi cách mạng là Là Thù Nghịch.[6]

Đây là một nhận xét xúc phạm đến nhiều người. Xúc phạm cả đến trí thức từ hai phía. Trí thức miền Nam có bao nhiêu người coi Cách mạng Là Mình?

Sự xúc phạm như thế thường xảy ra từ hai phía.

Viết ra bao giấy mực cho vừa?

Nhưng tôi cũng không quên một điều là trên tờ Đất Nước, Nguyễn Trọng Văn đã lần lượt đưa lên giàn phóng tố cáo trí thức miền Nam như Nghiêm Xuân Gồng, Mai Thảo, giáo sư Trần Thái Đỉnh, Nguyễn Khắc Hoạch, Thanh Tâm Tuyền, Dương Nghiễm Mậu, Nguyễn Sỹ Tế mà ông gọi chung là những ảo tưởng của người cầm bút miền Nam. Riêng Trần Thái Đỉnh với những nhận xét của Nguyễn Trọng Văn có tính ác ý rõ ràng về những bài biên khảo về triết Hiện sinh của ông này.

Đặc biệt có hai bài dành cho Nguyễn Văn Trung là: Triết học hiện sinh và những người cầm bút ở miền Nam trên tờ Đất Nước, số 2 và một bài: Những người con hoang của Nguyễn Văn Trung, trên Bách Khoa, số 264.

Chưa kể, một đánh phá có tính cách chủ định với cuốn: Phạm Duy đã chết như thế nào, Văn Mới, 1971 mà tôi đã có bài viết trả lời.

Sau đó, ông còn đề cao một vài người có xu hướng theo bên kia như Nhất Hạnh, Thái Lãng, Nguyễn Tường Giang và một nhà thơ vô danh nào đó có tên Nguyễn Lê Tuân với nhan đề: Chào Mừng anh em ruột thịt.

Về Nhất Hạnh, ông viết: Trước thơ văn của nhất Hạnh, những viên ‘Kim cương chói lòa cái tuyệt vời, tuyệt đúng, tuyệt đẹp’ của Sáng Tạo, Văn Nghệ, Thế Kỷ 20..trở thành những bong bóng sà phòng của trẻ con.[7]

Về Nguyễn Trọng Văn, tôi xin phép được sử dụng đúng chữ của ông quen dùng. Đó là chữ Con Hoang. Ông chính là Thứ Con Hoang của Miền Nam và sau này trở thành đứa con hoang vô thừa nhận của người cộng sản.

Ông là thứ Unwanted cả từ hai phía. Phía người Quốc gia lắm lúc trộm nghĩ phải coi ông như một người phản bội. Ông cứ theo cộng sản cũng được và đành chấp nhận. Nhưng theo mà chửi miền Nam thì lại là chuyện khác. Rải rác trong nhiều bài viết, ông coi miền Nam như một ổ đĩ điếm.

Khi lần đầu tiên về VN, tôi đến nhà ông trong cư xá Sĩ quan Chí Hòa.. Ngay trước nhà có một khoảng trống lớn thì nay mọc lên rất nhiều quán cà phê đủ loại.  Việc đầu tiên trước khi hỏi thăm nhau, tôi nói: cậu trước đây chửi miền Nam chỉ là ổ điếm thì nay trước nhà cậu không phải chỉ một ổ, mà nhiều ổ. Nhận xét ấy làm Nguyễn Trọng Văn cười- cười đến sặc sụa- cười không ngớt- sau đó cái cười trở thành như mếu. Văn chảy nước mắt. Nỗi giận hờn tự nhiên biến mất thương cho một thằng trí thức miền Nam mê muội. Nhưng rồi chứng nào vẫn tật ấy.

Phía người cộng sản, họ coi ông như một thứ cò mồi giai đoạn như một thứ củi mục cần loại bỏ.

Và chính ông đã tự xếp mình vào thành phần có Bốn Cái Không:

- Không cộng sản: ông không vào đảng nhưng cũng không chống cộng.

- Không Quốc gia, nhưng không chống đảng phái Quốc Gia

- Không tôn giáo nào, nhưng không bao giờ chống tôn giáo

- Không theo Mỹ, cũng không chống Mỹ.[8]

Vậy thì Nguyễn Trọng Văn là ai? Đứng ở đâu trên đất nước miền Nam?

Từ căn bản, cần nhìn nhận cộng sản là một điều xấu

Để cho bài  tham khảo này có cái lô-gic căn bản, nhờ đó giải thích, cắt nghĩa được thái độ của người trí thức miền Bắc. Xin bắt đầu bằng một tiền đề khẳng định mà tính nội hàm chứa đựng ngay cả kết luận.

Tôi khẳng định bản chất của chế độ Cộng sản là một điều xấu.

Có thể khẳng định le Mal est communiste. Đó là một một cái xấu không từ bên ngoài, không nhất thời, không chen lẫn điều xấu lẫn điều tốt mà là một điều xấu tự bản chất.

Định đề này như một tiền đề đồng thời như một kết luận như một nguyên lý. Các trí thức miền Bắc nếu không xác định rõ được điều này thì sẽ có quan điểm mơ hồ, có những nhận định lưỡng giá hay nước đôi (Ambiguité). Như có một số vị cho rằng- trường hợp ông Lê Hiếu Đằng- : Đảng cộng sản mới đầu là lý tưởng, là tốt sau này là suy thoái..Hoặc đa số trí thức tin tưởng rằng có thể sửa sai, cải thiện cái Đảng ấy.

Đó là những tư tưởng  hão huyền như một cách tự dối mình.

Đó có thể là phản tỉnh mà chưa phản kháng.

Đó có thể là lẫn lộn giữa lý thuyết và thực tế, giữa bản chất và hiện tượng, giữa cái được gọi lá quyền lợi cá nhân vá cái nhân danh quyền lợi tập thể.

- Trí thức miền Bắc như vợ bé của chế độ

Họ quản lý giới trí thức miền Bắc từ cái bụng lên cái đầu. Quản lý cái dạ dầy là quản lý được cái đầu của trí thức miền Bắc…Nói ra thì phiền, nhưng cái lụy của trí thức miền Bắc là bắt đầu từ cái Hộ Khẩu.

Vì thế, trí thức XHCN được coi như ‘ vợ bé của chế độ’ được ve vuốt tán tỉnh, được cho ăn, cho uống mà không bao giờ chính thức cưới làm vợ.

Sở dĩ chúng ta có thể đi đến một kết luận chắc nịch, cộng sản là một điều xấu bởi vì xét lịch sử cái Đảng ấy đã trở thành họa cho nhân loại chỉ sau các chế độ phong kiến và Phát Xít.

Lịch sử các nước như Liên Xô và Trung Quốc dưới chế độ cộng sản là những cuộc tắm máu người dân vô tội. Con số nạn nhân lên đến hằng triệu và nhiều trục triệu. Tội ác chồng chất không thể tính hết được.

Chẳng hạn, từ năm 1958 đến 1962, Mao Trạch Đông đã làm chết cả 10 triệu người. Nó là một trong những tội ác giết người tập thể lớn nhất của nhân loại.(Most deadly mass killings in human history). Bước nhảy vọt làm cho 45 triệu người dân Trung Hoa chịu đói khát, dánh đập, tù đầy đến chết với những cảnh ăn thịt trẻ con ghê rợn.

Nếu ai đã có dịp đọc cuốn sách của Frank DiKotter thì sẽ thấy kinh hoàng , rởn tóc gáy. [9]

Mao đã để lại nhiều câu nói thời danh như: Cách mạng không phải là một bữa tiệc.

 Xấu tự bản chất là một điều xấu đã trở thành một vô thức tập thể, đã trở thành da thịt của chế độ, trở thảnh máu huyết của cơ chế vận hành một cách máy móc không chuyển đổi được.

Nó tạo thành bằng những tư tưởng đã khuôn đúc, đã hoàn chỉnh. (Idées toutes faites). Cho nên nó không chấp nhận bất cứ ý tưởng nào ở bên ngoài nó.

Những ý kiến- những góp ý- những phản biện đều bị bỏ ngoài tai.

- Cộng sản là thứ chủ nghĩa giáo điều. Đó là thứ tôn giáo mà không có tôn giáo

Mà ai còn tin rằng có thể góp ý, có thể sửa sai Đảng thì đó là một ảo tưởng trí thức- tự đánh lừa mình.

Họ sửa sai thì được- sửa sai nhiều lần- mỗi năm mỗi sửa- hai mưới năm ba mươi năm vẫn tiếp tục sửa-.

Chẳng những thế, khác nó còn được coi là chệch hướng và tệ hại hơn nửa trở thành thù địch có thể bị thanh toán, khai trừ hoặc tù đầy.

Nhưng họ lại chống lại những tham vọng sửa sai và họ quy cho cái tội: Chủ nghĩa xét lại như trường hợp Hoàng Minh Chính. Bài học Hoàng Minh Chính với tư tưởng: Chủ nghĩa giáo điều ở Việt Nam đã bị còng tay gây họa lây cho khoảng 200 người khác.

Nhưng những người trong cuộc biết rõ rằng, chính Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp đều mặc nhiên, minh nhiên ủng hộ Hoàng Minh Chính.

Và nói cho cùng, bắt Hoàng Minh Chính thì đồng thời cũng phải bắt giam từ Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh đến cả Hồ Chí Minh.

Cũng vì thế cộng sản là một điều xấu tự thân ( En soi)- một điều xấu phổ biến. Phổ biến tại Liên Xô, tại Trung Cộng, tại Đông Âu cũ, tại Bắc Hàn và tại Việt Nam.

Gương của Bắc Hàn những ngày gần đây với những tin tức được tuồn ra bên ngoài nghe mà rùng rợn.

Tại Việt Nam trước đây chỉ xấu một nửa phía Bắc. Sau 1975 cả nước nhuộm xấu.

Hằng triệu người đã ngã gục. Nó đã đưa cả một dân tộc chìm đắm trong những cuộc cách mạng đẫm máu do những tính toán và những quyết định sai lầm.  Nó phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác.

Nếu có điều chi khác biệt giữa các nước cộng sản như Trung Hoa hay Bắc Hàn với Việt Nam là có sự khác biệt về mức độ chứ không có sự khác biệt về bản chất.

Bản chất là xấu giống nhau, mức độ thì khác nhau vì ít hay nhiều.

Tên của những tên đao phủ đó là Staline, Mao Trạch Đông, Fidel Castro và xin dám lần đầu nêu tên Hồ Chí Minh.

Vì thế, ngay đến Hồ Chí Minh cũng phải được nhìn lại và phải được xếp chung danh sách những tên đồ tể thế giới.

Không có lý do chính đáng nào để tách HCM ra khỏi danh sách ấy cả.

Chế độ ấy gây ra chết chóc sinh mạng con người thì lãnh đạo phải là kẻ sát nhân.

Sở dĩ điều xấu ấy vẫn tồn tại, vì nó là một điều xấu được che đậy  bởi bạo lực và tuyên truyền. và không có giải pháp hoặc một cố gắng cải thiện từng phần, từng vấn đề. Đã bao nhiêu năm rồi, số phận đất nước Việt Nam đã chìm đắm trong giấc mơ cộng sản?

Ta có thể nhận ra điều xấu ấy, nhưng lại không nhận ra được ai là thủ phạm

- Chính vì những giải pháp ôn hòa, thỏa hiệp hoặc huyễn tượng về một chế độ cộng sản có thể cải tiến đã kéo dài sinh mệnh chính trị của cộng sản ở Việt Nam

Nhiều trí thức miền Bắc đã nuôi dưỡng, vỗ béo nuôi nó trong nhiều năm nay.Nói ra không ai tin hoặc không muốn tin. Nói ra thì khó chịu, không bằng lòng. Nhưng thực tế nó là như vậy.

Nhiều trí thức chân chính của miền Bắc đã tự thú như vậy: Hoàng Ngọc Hiến nói đến thứ Văn Học phải đạo. Minh Châu đã khuất bóng mỉa mai một thứ văn học Minh Họa. Lại Nguyên Ân gọi là Tao Đàn, Nguyên Ngọc gọi là Tụng Ca.

Vẫn lại một Dương Thu Hương gọi: thực chất là một lớp công chức thuộc địa.[10]

Ít nhiều họ là những tên lính canh của CNXH.

Vì thế, ngày nay nhiều tác giả đã bàn đến cái Loyal Opposition như sẽ đề cập đến sau này. Dương Thu Hương đề cập đến cái Quy chế của sự nhầm lẫn. Phạm Thị Hoài nêu trường hợp giáo sư Chu Hảo để gián tiếp nói tới: Thái độ lạc quan vô tận của một số lớn trí thức miền Bắc.

Chỉ nói tóm tắt là tội của chế độ cộng sản cũng gián tiếp- một cách nào đó- cũng là trách nhiệm của giới trí thức miền Bắc.

Bởi vì im lặng là đồng lõa với tội phạm.

Sự phản kháng tiêu cực của đa số thầm lặng là nguy hiểm nhất

Đây là chủ đề thứ hai cần nắm vững.

Chính vì giới trí thức miền Bắc đã thất bại trong việc không loại trừ được cái nguy cơ của cộng sản- không tìm ra được giải pháp thay thế- tạo ra tình trạng trì trệ và sự suy thoái đến hiện nay đã làm nảy sinh ra một số hiện tượng tiêu cực nơi phần đông dân chúng.

- Nhân dân làm chủ biến thành lạm phát dân chủ

Cái hiện tượng tiêu cực trong dân chúng đã phá nát cơ cấu của một xã hội dân sự trong một thể chế hành chánh lành mạnh, ổn định và trật tự. Nó đã biến một cái quyền bịa đặt trở thành sự lạm phát dân chủ. Đó là thứ chủ nghĩa mạnh ai nấy làm, mạnh nấy sống, sống chết mặc ai.

Chưa bao giờ cái khẩu hiệu Nhân dân làm chủ trở thành lố bịch và tai hại như ngày này!!

Trí thức miền Bắc trong tình huống hiện nay như một cái bề mặt đẹp của một tòa nhà sụp đổ. Họ trách nhiệm về sự sống còn ấy nếu cứ tiếp tục không dám nhìn thẳng vào sự thật, không có can đảm dùng cú đạp cho tòa nhà ấy sụp xuống để xây cái khác..

Đó là thân phận khó xử của nhiều người trí thức hiện nay. Bỏ thì thương, vương thì tội. Cứ nấn ná, chần chờ, viện cớ này cớ nọ để mua thời gian.

Nay đã đến lúc thời gian không thuộc về họ nữa.

Họ và Đảng cộng sản đã nhiều phen đồng lõa với niềm xác tín vĩ đại ngay cả trong những sai lầm của họ.

Người ta đã không nhận thức được rằng cái phản ứng của đa số thầm lặng chính là nguyên nhân làm cho xã hội sa đọa nhất. Cái đa số thầm lặng mà cơ may phản biện hầu như không có thì sự phản kháng là những phản ứng tiêu cực.

Điều này xem ra vô hại đối với kẻ cầm quyền, nhưng lại là những đà cản bước tiến và xói mòn xã hội. Vốn liếng xã hội dân sự mỗi ngày mỗi tiêu hào. Một người không sao- 10 người cũng không sao. Nhưng triệu người và hàng chục triệu người cùng một phản ứng tiêu cực thì sức phá hoại là không lường được.

Và ngày nay, người ta mới dần hiểu được sự phản kháng này nó tai hại như thế nào.

Đó là sự vô trách nhiệm toàn diện, trên toàn xã hội, trên mọi tầng lớp dân chúng, nhất là trên giới trẻ. Đó là sự thản nhiên( Indifférence) trước bất cứ tình huống nào của một con người hay một xã hội vô cảm.

Nó phô diễn bằng những hành động phi nhân tính- giết người tàn bạo- giết người một cách tùy tiện vô cớ-hay bằng những cớ nhỏ nhặt không đáng kể như đi ăn trộm một con chó- .

Tóm lại giết người một cách gratuit.

Luật rừng để đương đầu với chế độ toàn trị.

Không có sự so sánh nào nổi bật hơn là một bên thì chính quyền xử dụng luật lệ một cách vô tội vạ với bàn tay sắt. Như tù đầy, bắt bớ, hành hạ, đánh người đánh chết.

Một bên dân chúng hiện nay là sài luật rừng để hành xử với nhau. Giết người vô tội vạ, cần chém là chém, cần giết là giết, cấn ăn cắp, ăn cướp là ăn cướp.

Người ta đi tìm thuốc chữa, tìm đủ nguyên nhân, đổ cho giáo dục, đổ lẫn cho nhau- trước đây đổ cho tàn dư văn hóa đồi trụy Mỹ-Ngụy, nay Mỹ Ngụy không còn nữa thì đổ cho ai- trước đây đổ cho chiến tranh nay không còn chiến tranh thì đổ cho ai.

Thực chất, điều xấu ấy nó nằm sẵn trong cơ cấu của cơ chế cộng sản, trong một vòng xoáy của cái Trục của điều xấu (Axe du mal)- Một cái cercle vivieux-. Một cái vòng xoáy luẩn quẩn không lối ra. Hoặc triết lý một chút thì đó là một thứ bệnh dịch hạch mà bất cứ ai cũng có thể vừa là nạn nhân, vừa là nguyên nhân của sự gây bệnh.

Nhưng cái con vi trùng của bệnh dịch hạch ấy là Đảng cộng sản. Triệt tiêu, loại bỏ cái đảng ấy là triệt tiêu con vi trùng thì mọi sự trở lại tình trạng bình thường.

Nguyên tắc là không sửa, không chữa mà hủy bỏ, triệt tiêu. Không ai đi chữa một con vi trùng cả.

Những người lãnh đạo cộng sản đã tưởng rằng có thể dùng bạo lực cưỡng chế và yên trí rằng họ đã thành công.

Thành công theo nghĩa ổn định, dẹp yên chỉ là cái nhất thời. Vì không phải lúc nào xử dụng bạo lực cũng có kết quả, vì nó là con dao hai lưỡi như kẻ dùng gươm sẽ chết vì gươm.

Nhưng nhiều khi phải nhiều năm sau, người ta mới nhận ra hậu quả của sức cản tiêu cực nó như thế nào..

Và đối với kẻ viết bài này thì chế độ cộng sản đã lung lay, đã có nguy cơ sụp đổ, chỉ vì những sức cản tiêu cực này.. Và nếu nói theo ngôn ngữ của giáo sư G.Chang tiên đóa rằng, nước Tàu sẽ sụp đổ trong cuốn sách The coming collapse of China (2001)

Đó là sự thờ ơ của dân chúng, đó là sự bất cần, sự thiếu trách nhiệm, sự thiếu niềm tin của dân chúng..

Lãnh đạo nói, dân chúng không nghe.

Đảng nói một đàng, dân chúng làm một nẻo. Càng nhiều luật lệ, càng nhiều thúc ép, càng thêm rắc rối. Đó là một cái cây đã rỗng ruột. Một bộ máy đã ì ạch, đã en panne.

Đảng là một cơ cấu đã mục ruỗng.

Có một con mắt của dân nhìn rõ được chân tướng của Đảng. Họ nhìn những cán bộ mất bản chất để nhận ra được cái cơ cấu Đảng mục ruỗng đó. Không phải cứ bắt giam tù, không phải cứ tống xuất, không phải cứ triệt tiêu tài sản, không phải cứ bịt mồm bịt miệng bằng những biện pháp dùi cui, bằng hệ thống công an trị thể lý là xong.

Chưa bao giờ cộng sản thành công trong việc cầm tù được tư tưởng người khác. Và xin nói thẳng, họ cũng chưa bao giờ có thể cải tạo được những người tù cải tạo trước 1975. 300 ngàn người tù cải tạo sau nhiều năm cải tạo thì họ vẫn là người tù cải tạo. Chỉ có khác, trước đây là một nỗi nhục thì nay có thể là một niềm vinh dự. Điều mà Mai Thảo gọi Dương Nghiễm Mậu sau nhiều năm sống dưới chế độ cộng sản đã tạo cho mình: Một bản lĩnh chói lòa.

Đã có được bao nhiêu trí thức miền Bắc có được bản lĩnh chói lòa như thế. Phải chăng đó là Dương Trung Quốc chăng?

Họ chỉ đạt được một kết quả ngoài mong muốn là đào sâu thêm sự hận thù. Hận thù chồng chất. Sau nảy có muốn nói gì đi nữa- như hòa hợp hòa giải-cũng không ai nghe nữa.

Thời của cộng sản nay đã chấm dứt. Nay chúng ta đang bước vào thời kỳ đồ đểu.

(Còn tiếp)


[1] Lâm Võ Hoàng có viết nhiều bài báo, sau in dưới dạng photocopy như cuốn: Những bài viết trên báo Công giáo và Dân Tộc. Nhóm Chuyên viên ‘ Chiều thứ sáu’.

[2] Lâm Võ Hoàng, Tờ Trình Thủ tướng chính phủ, 1996

[3] Huy Đức, Bên Thắng Cuộc, trang 174

[4] Đây không phải là lần thứ nhất, NTV dám ăn nói ngang ngược như thế. Trước tình trạng một số trí thức vượt biển, bỏ trốn ra nước ngoài mỗi ngày một đông. Ông Võ Văn Kiệt đã tìm cách vớt những người này khỏi cảnh tù tội.. Và trong một buổi nói chuyện với giới trí thức thành phố, ông khuyên họ không nên vượt biên. Ông nói; trong thời hạn một năm mà nếu chính quyền này không làm được gì thì sẽ để các anh tự do ra đi. Nguyễn Trọng Văn đã đứng lên phát biểu : Nếu trong vòng một năm mà không làm được gì thì chính quý vị lãnh đạo phải ra đi, chứ không phải chúng tôi..Câu nói này nếu được phát biểu trong một xã hội dân chủ thì cũng không có gì là quan trọng. Nhưng trong hoàn cảnh miền Nam lúc bấy giờ được coi là thách thức nặng nề Rất may một lần nữa, gặp ông Võ Văn Kiệt là người hiểu biết không chấp. Sau đó, Nguyễn Trọng Văn hầu như không còn cơ hội cầm bút nữa. Câu chuyện này cũng được Huy Đức viết đầy đủ trong Bên Thắng Cuộc.

[5] Thuận Văn, Vài lời về lẽ công bằng và xác thực, Talawas, 30.06.2008, bài 26

[6] Nguyễn Trọng Văn. Nhưng cũng kể từ đó, Nguyễn Trọng Văn bị treo bút. Câu chuyện này cũng được Huy Đức viết đầy đu trong Bên Thắng Cuộc.

[7] Nguyễn Trọng Văn, Đất Nước, số tháng 11, 1968

[8] Nguyễn Trọng Văn, Ba người ban, Talawas ngày 9-6-2008, loạt bài số 20

[9] Frank Dikotter,  Mao’s great Famine, The History of China’s most devastating Catastrophem, 1958-1962, 2010

[10] Trăm hoa vẫn nở trên Quê Hương, bài viết của Thân Trọng Mẫn, tràng 29

© Nguyễn Văn Lục

© Đàn Chim Việt

15 Phản hồi cho “Vai trò của trí thức miền Bắc sau 1975 [1]”

 1. Minh Đức says:

  Phong trào CS từ Nga đến không tin trí thức và áp đặt giáo điều. Điều này ngày nay nhiều người đã thấy. Nguyên do vì đâu ?

  Có người Tây phương cho rằng những khuyết điểm trong cuộc cách mạng vô sản tại Nga là do văn hóa Nga thiếu thời Phục Hưng và thời Lý Tính. Khi văn hóa Tây Âu bắt đầu khởi sắc với thời kỳ Phục Hưng thì nước Nga bị Mông Cổ cai trị, cho đến khi thoát khỏi sự cai trị của Mông Cổ thì văn hóa Nga phát triển thiếu thời kỳ Phục Hưng và thời kỳ Lý Tính mà Tây Âu đã trải qua. Thời kỳ Phục Hưng là sự nảy nở của cá nhân tìm tòi, sáng tạo, còn thời kỳ Lý Tính là con người suy luận theo lý trí, không chấp nhận giáo điều của tôn giáo một cách vô điều kiện nữa. Những gì giáo hội nói thấy vô lý thì bị đặt vấn đề.

  Vì văn hóa Nga không trải qua hai thời kỳ trên nên cá nhân không được tự do suy nghĩ, sáng tạo và không có thói quen lý luận một cách có phương pháp và hợp lý, không có thói quen phản kháng lại giáo điều từ trên áp đặt xuống.

  Không xem việc cá nhân được tự do suy nghĩ tìm tòi là động cơ làm cho xã hội phát triển thì đâm ra nghi ngờ trí thức, không cho trí thức được tự do suy nghĩ. Không có thói quen chất vấn giáo điều từ bên trên xuống đưa đến kết quả là một chế độ áp đặt giáo điều bắt dân phải đương nhiên chấp nhận, không được quyền phê phán, phân tích xem đúng sai ở chỗ nào .

  • NÚI NGÀN says:

   SAI VÀ ĐÚNG

   Nga sai cứ để Nga sai
   Việt Nam bắt chước khôi hài làm sao
   Bây giờ đời thấy thế nào
   Tròn non thế kỷ ta nào bằng ai
   Ôi thôi lịch sử xạt xài
   Uổng công xây đắp bao đời Rồng Tiên !

   NGÀN KHƠI
   (10/3/14)

   • Bài thơ này hay quá , ̣đây là một kiệt tác của xã hội chó ỉa và sánh dưới hơn hoặ̣c ngang hàng vớu bài thơ con nhái – không phải con cóc.

  • Nguyễn Thế Viên says:

   Marxism không áp dung thành công tại các nước tư bản phát triển (Mỹ và Châu Âu), nhưng thành công đầu tiên tại Nga, một nước phong kiến, nông nghiệp và kỹ nghệ lạc hậu chậm phát triển (so với Âu Châu). Lê nin và những người đã thành công nhờ tuyên truyền. Họ đã khéo léo khai thác sự ghen ghét, hận thù đối với thành phần quý tộc, khá giả cuả những nông dân, công nhân Nga nghèo đói và bất mãn qua hình thức giai cấp đấu tranh.
   Bên cạnh giai cấp đấu tranh, các đệ tử cuả Lê Nin và Stalin ở Tàu và VN (điển hình là Mao và Hồ) đã cộng thêm nỗi khát khao độc lập (VN) và uất ức bị nước ngoài áp bức (Tàu) để áp đặt CNCS ở hai quốc gia này.
   Cộng sản là bậc thầy cuả tuyên truyền xảo trá và khai thác thú tính nơi con người, đặc biệt là nhửng nguời kém văn hoá. Đến khi thành công thì họ cũng là bậc thày cuả nhẫn tâm. Hay lưu ý từ ngữ “TRIỆT ĐỂ” mà người CS thường dùng để hiểu được sự đàn áp dã man dân lành, cũnh như lý luận “thà giết lầm còn hơn bỏ sót” cuả CS.
   Nguyễn Thế Viên

 2. Nguyễn Thế Viên says:

  Ông Nguyễn Văn Lục luôn luôn có những bài viết hấp dẫn. Tuy nhiên, do có vẻ muốn nói quá nhiều trong một bài viết nên đôi khi ôm đồm, không chốt gọn vào trọng điểm. Kiến thức hẹp hơn, tài năng kém hơn nhưng tôi cũng lây cái bệnh ôm đồm ấy và xin lam nham một vài ý:
  Không đủ khả năng để nghiên cứu sâu về Marxism, nhưng qua các chiêm nghiệm thực tế, tôi rút ra kết luận rằng sự ra đời cuả CNCS đã và đang đem lại tang tóc cho nhân loại, đặc biệt là cho dân tộc VN! Đa số các nhân vật chóp bu sáng lập, cũng như a dua theo CNCS tại nước ta (không loại trừ Hồ Chí Minh, Trường Chinh… ) có đủ trình độ để nghiên cứu cặn kẽ CN này. Họ chỉ hiểu biết CNCS qua các trích đoạn, giảng giải, tuyên truyền…. (Cũng thế, các trí thức tốt nghiệp các đại học LK, VK ở miền Nam trước đây mấy ai đã nghiên cứu hay đọc trực tiếp các lý thuyết về luật, kinh tế, triết học….? Trừ một số SV kiệt, xuất, đa số SV chúng tôi chỉ nghiên cứu với lăng kính cuả các GS qua các “cua” cuả quý thày!)
  Có thể lúc đầu do long yêu nước, bất mãn với các bất công mà những người CSVN nhìn thấy chủ nghiã Mác Lê như là “cái phao” cho con đường giải phóng dân tộc. Tuy nhiên, kiến thức lam nham, không thấu đáo về Marxism đã khiến họ đã ăn phải bã tuyên truyền cuả nhưng kẻ xuất cảng bạo lực. Thêm vào đó, tham vọng quyền lực vô bờ đã biến họ thành những tên cực kỳ cuồng tín cho mưu đồ thống trị thiên hạ. Lòng yêu nước và lý tưởng công bằng thuở ban đầu , nếu có, đã hoàn toàn biến đổi thành thú tính “chiếm thiên hạ”. Những lãnh tụ CS có thể không có trí thức uyên thâm thực sự nhưng là bậc thày cuả nham hiểm,quỷ quyệt và thủ đoạn. Nắm được các ưu điểm (lý tưởng, long yêu nước…) và nhược điểm (mơ mộng, bồng bột,bấp bênh, hèn….) cuả trí thức VN mà lợi dung và sử dung. Khi cần thì mua chuộc hay trấn áp thẳng tay.
  Dù lúc nào cũng khinh bỉ họ không bằng cục phân, CS là bậc thầy cuả lợi dung trí thức, đặc biệt là trí thức nưả muà!
  Nguyễn Thế Viên

  • Thích Nói Thật says:

   “Trí thức” mà để cho CS lợi dụng thì đó không phải là trí thức, mà là “trí đù, trí ngủ, trí ngu, trí nhão” bị CS khinh bỉ như cục phân cũng đúng thôi!

 3. Trung Kiên says:

  Kính chào tác giả Nguyễn Văn Lục

  Luận về “nhà văn miền Bắc đối với chế độ cộng sản” thì TK không có ý kiến. Nhưng “ Nhận định về vai trò của giới trí thức“. thì xin phép tác giả, thế nào mới là “trí thức”?

  Tác giả viết:..”Trí thức cộng sản như thế có thể để chỉ cả những trì thức trong Nam từng theo cộng sản như trường hợp Đào Hiếu, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Lữ Phương, Vũ Hạnh v.v.. Đó chỉ là một cách gọi cho gọn và tiện“.

  Xin lỗi, viết như trên là tác giả đã quá “coi thường” Người Trí Thức rồi đấy! Những kẻ có học thức, có kiến thức rộng, nhưng vì thiếu nhận thức nên đã trở thành tội đồ của dân tộc!

  Bên DLB có bài bàn:… ” Về vấn đề Trí Thức!

  Tôi trộm nghĩ: Với kiến thức của một bác sĩ, giáo sư, kỹ sư, nhà văn… mà chỉ mài miệt với công việc chuyên môn của mình để kiếm sống chưa hẳn là “Người Trí Thức”, mà đó chỉ là kế sinh nhai bằng “trí óc” thay vì lao động chân tay!

  Thiển nghĩ, “Người Trí Thức” phải là người có trình độ nhận thức cao (bằng tri thức) dấn thân làm những điều tốt, làm con ngựa đầu đàn hướng dẫn tạo lợi ích cho xã hội và đất nước!

  Người có học thức, có kiến thức rộng mà chỉ biết tư lợi cho riêng mình, tạo cuộc sống cho gia đình mình, không quan tâm đến xã hội, hay dấn thân vì đất nước thì không thể gọi là “Người Trí Thức” mà là “trí tư lợi”!

 4. Nguyen Trong says:

  “Khi lần đầu tiên về VN, tôi đến nhà ông trong cư xá Sĩ quan Chí Hòa.. Ngay trước nhà có một khoảng trống lớn thì nay mọc lên rất nhiều quán cà phê đủ loại. Việc đầu tiên trước khi hỏi thăm nhau, tôi nói: cậu trước đây chửi miền Nam chỉ là ổ điếm thì nay trước nhà cậu không phải chỉ một ổ, mà nhiều ổ ” -Tác giả: Nguyễn Văn Lục .

  Hậu quả của cuộc chiến tranh xâm lược Miền Nam do Việt gian Hồ chí Minh phát động :

  Trong cuốn sách Tôi Bỏ Đảng, tác giả Hoàng Hữu Quýnh kể lại: Tại Hà-nội , trong đợt thanh niên làm nhiệm vụ kiểm tra nếp sống thời chiến, trong vòng một đêm bắt được hơn 400 cô gái làm đĩ, phần lớn là người các tỉnh lân cận Hà-nội.”

  Sang trang sau ông viết: “Thành, bạn tôi đã kể cho tôi nghe tại thành phố Namđịnh, những bé gái chỉ 13, 14 tuổi đã lang thang ở vườn hoa bến tầu. Mỗi lần thấy người đi qua các em gọi lại. “Chú ơi, chú chơi cháu đi. Chú muốn Tam Đảo hay Điện Biên tùy ý chú “ .

 5. Bút Thép VN says:

  Sau khi mổ xẻ “trí thức miền Nam”, nay ông Lục rửa dao, sẹc lại cho bén “giải phẫu” trí thức miền Bắc?

  Nhắc đến mọt số “trí thức” miền Nam như Lê Hiếu Đằng, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Trọng Văn làm tôi ngao ngán, trí thức mà không biết “nhận thức” thì cũng đúng như Mao phán: “trí thức không bằng cục phân”!

  Còn trí thức miền Bắc có khá hơn chăng? Cháy nhà mới lòi ra mặt chuột, được mấy người như Bùi Tín, Dương Thu Hương, Vũ Thư Hiên và một số người khác, mới đây có thêm Huy Đức, còn hầu như đa số vẫn chỉ là “trí thức ” dổm, trí thức giấy, trí thức hèn và nhát!

  Còn nói như “Ung dung ta nói điều ta nghĩ, Cúi ngửa theo người quyết chẳng theo” thì trên ĐCV này không thiếu?

 6. nguenha says:

  “Trí thức mien Bắc”.! Tác giả bài viết nhắc lại trường hợp Nguyễn trọng Văn (nhà văn ăn theo).Tương tự như thế,nhà văn Vủ-Hạnh với truyện ngắn “ngôi trường đi xuống”,mô tả Trường học Miền Nam nghèo đói đến nổi học sinh phải “ăn thịt Cóc !”.Vì sao lại có những “trí thức’ đốn mạt như thế. Quay lưng với Sư thật ! Thật ra trong quá khứ ,phần nào CS thành công trong chiêu thức tạo “ảo tưởng” cho cuộc
  sống. Cái” thực tế “thì ai củng thấy cả,nhưng cái “tương lai” thì mù-mịt. CS đả dẩn dắt con người đi từ dối trá nầy đến dối trá khác.Đến một lúc Dối trá trở thành “như thật” ! Trong xả hội không có sự that,thì
  đương nhiên, Dối trá là “sự thật”.Đây là một “biện chứng” không sai.Không khác nào,người “bình

 7. THƯỢNG NGÀN says:

  NÓI CHƠI VÀI DÒNG VỀ CHỦ THUYẾT MÁC

  Chủ thuyết Mác thì ngày nay ai cũng biết, không phải chỉ trong nước mà trên toàn thế giới. Cái am biết này không còn thuần túy sách vở mà là cái biết thực tế, kinh nghiệm. Đây là điều mà trước đây những người được gọi là trí thức miền Nam hoàn toàn không biết. Họ là những ai, là những người mà trong loạt bài tỉ mẫn của tác giả Nguyễn Văn Lục đều hài đủ danh tánh hết, không cần phải nhắc lại nữa. Có những trí thức có hạng như các thầy Nguyễn Văn Trung, Lý Chánh Trung, có những loại chỉ kiểu cắc ké như Lữ Phương, Nguyễn Trọng Văn … thôi thì nhiều vô số.
  Cái đặc điểm độc nhất vô nhị của học thuyết Mác là nó xây dựng nên một guồng máy bánh răng khổng lồ trong toàn xã hội. Trong hệ thống bánh răng đó, không có cá nhân nào thoát được ra ngoài dù trực tiếp, dù gián tiếp mọi mặt. Ngay cả những người được gọi là lãnh đạo cao nhất cũng không ra khỏi được quy luật hay vòng cương tỏa của guồng máy đó. Tức cứ phải quay theo nó thì từ từ lên, không quay theo nó thì tiêu tùng liền, ở tính cách nào cũng vậy. Đó chính là sức mạnh và sức lâu bền của guồng máy. Đó là cái được mang tên là lãnh đạo tập thể. Tức là sức mạnh vô danh, không được nhân danh cá nhân nào chỉ trừ ra nhân danh guồng máy, nhân danh người sang tập nó, người khai sinh ra nền tảng chủ thuyết của nó. Nó như một dòng chảy cuồn cuộn ngay từ đầu, lôi theo hết mọi vật chịu sức tác động, kể cả mọi thứ rác rến mà từ đầu không phải bản thân của nó. Guồng máy đó là guồng máy quán tính, thực chất không không cá nhân nào chống lại được nó, không lực lượng nào chống lại được nó, kể cả những yếu tố đó vốn là thành phần của nó. Thực chất đó là ý nghĩa của quán tính xã hội. Sức cố kết của nó là sức cố kết của xi măng khi đã đông lại, không ai là tài năng gì làm cho nó như thế, vì đó là quy luật quán tính của vật thể, tinh thần cũng trở thành như thứ vật thể.
  Giả dụ ngay như Mác, Ănghen, hay Lênin có sống dậy cũng không thay đổi được gì mà chỉ có thể quay vòng theo nó. Nó giống như cái đu quay, đã leo lên rồi không thể nửa chừng bước xuống mà phải đợi cái đu ngừng quay. Ngay như ông Hồ Chí Minh có sống dậy cũng không thể ra ngoài hay đi ngược vòng quay đó được. Bởi tính chất của nó là chuyển tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác, giống như trong cuộc đời, lớp già không bao giờ chen lại vào lớp trẻ được. Guồng máy đó cứ quay mãi chừng nào nó hết trớn, mới phải ngưng lại, thế thôi. Bởi quy luật ở đây là quy luật của vật lý, không phải ở ý thức tự quyết định của con người. Cho nên những người nào vì sự thù ghét trong quá khứ mà chưởi bới bao nhiêu thật sự cũng chẳng làm thay đổi được gì.
  Cho nên điều khôi hài nhất là cần phải nên vinh danh Mác. Chính nhờ ông ta mà loài người mới thực hiện được loại vòng quay lý tưởng như thế. Cái hay ho của học thuyết Mác là như thế. Ông ta sáng nghĩ ra một thế giới hoàn toàn chưa hề có trong lịch sử quá khứ của loài người. Bởi vậy cứ cần hoan hô ông ta cho thật nhiều là tốt nhất.
  Còn nội dung học thuyết ông ta như thế nào thì điều đó khỏi cần phải nói. Bởi muốn đánh giá bất kỳ học thuyết khoa học hay triết học nào đều phải đánh giá cơ sở xây dựng học thuyết đó, thực tế áp dung nó, và kết quả cụ thể mà nó mang lại. Mác là người chủ trương duy vật, lại chủ trương quy luật biện chứng, kiểu đi lên như tinh thần, đó là cái nghịch lý, mâu thuẫn hay cái sai từ nền móng trong lý thuyết của ông. Về mặt áp dụng, ông chỉ dựa vào ý niệm giai cấp như kiểu một niềm tin trừu tượng, siêu hình, mê tín mà không dựa vào nhân tính lành mạnh của con người, đó là cái sai về mặt thực tế áp dụng vào lịch sử. Cuối cùng xã hội kinh tế của Mác không chủ yếu dựa vào khoa học kỹ thuật mọi mặt mà chỉ dựa vào tính lãng mạn không tưởng của người không am hiểu kinh tế học, xã hội học, chính trị học, lịch sử học, đó là cái lý tưởng không tưởng hoàn toàn phi thực chất và phi thực tế của Mác.
  Cho nên trong lúc rãnh rỗi chút xíu, nói chơi vài dòng về học thuyết Mác để xem có ai muốn bổ sung hay tranh luận thêm thì cùng góp ý chơi. Còn kiểu như Lữ Phương, nền tảng triết học không có, nền tảng khoa học không có, chỉ là kiểu du kích chính trị thì có học già đầu cũng cứ mít đặc về chủ thuyết Mác, nào có nói mà làm gì.

  ĐẠI NGÀN
  (07/3/14)

  • Nguyễn Thế Viên says:

   Thưa Ông/Bà Đại Ngàn,
   Có mấy trí thức VN nắm bắt được triết học (trong đó có Marxism)? Đa phần chỉ là kiến thức tạp nham, cóp nhặt theo kiểu các anh mù sờ voi. Tôi that xấu hổ khi nhớ lại thời kỳ chập cững lên ĐH: lúc nào cũng chí choé bàn tán về thuyết hiện sinh…, cũng kè kè các quyển sách dịch triết học cuả Nguyễn Văn Trung, Phạm Công Thiện…. mà chẳng hiểu gì cả.
   Các ông Lữ Phương, Nguyễn Trọng Văn…..chắc có kiến thức triết học hơn chúng tôi, nhưng tôi nghĩ, vẫn không đủ để có thể có hành động theo ý thức. Tôi cho rang các hoạt động “tranh đấu” cuả các ông ấy chỉ là kết quả cuả những bất mãn, căm thù trước những bất công, cái xấu cuả XH đang sống. Bất mãn đến mờ lý trí để giúp cho cái cực xấu. cực ác (CS Bắc Việt xâm lăng).
   Tôi cũng có đầy bất mãn với các cái xấu cuả XH miền Nam thời đó (quân phiệt, tham ô, mất chủ quyền….), nhưng dù cũng có các hành động phản kháng, chúng tôi không tiếp tay cho CS vì hiểu rằng CS là cực xấu. Hiểu biết này cuả chúng tôi không do kiến thức triết học nào cả mà chính nhờ chiêm nghiệm thực tế vá qua kinh nghiệm trải qua cuả gia đình.
   Nguyễn Thế Viên

   • ĐỈNH NGÀN says:

    TRIẾT HỌC LÀ GÌ ?

    Triết học là tư duy tối hậu của nhân loại về thế giới vạn vật. Có nghĩa bất cứ con người nào có năng lực tư duy, được đào tạo chính quy đều có thể tham gia vào triết học. Triết học là một sự sáng tạo khoa học. Nhưng sáng tạo này hoàn toàn khác với sáng tạo văn học hay khám phá khoa học. Bởi sáng tạo văn học là sang tạo tưởng tương, mơ mộng. Sáng tạo khoa học chỉ là sự khám phá cơ chế vật chất. Sáng tạo triết học là sự khai phá của tư duy trên đường đi tìm chân lý tối cao của vạn vật. Như vậy triết học đích thực không phải là học theo người khác mà sự tự vật lộn với chính tư duy sáng tạo của mình như vừa nói. Đó là công việc của những nhà triết học thật sự, không phải của nhà nghiên cứu triết học, học triết học hay dạy triết học. Lão Trang hay Thích Ca đó đều là những nhà triết học thật sự của phương Đông. Còn phương Tây từ thời tiền Socrate trở đi cho đến nay có rất nhiều nhà tư duy đúng nghĩa, họ chính là những triết gia thật sự. Rất tiếc VN cho đến nay trong thời cận và hiện đại chưa có được nhà triết học nào đúng nghĩa. Phạm Công Thiện thực chất chỉ là một gã học thiền làm dáng, lừa mị, không mang đủ tố chất mà một nhà triết học thật sự đòi hỏi.

    Nhưng thôi nói để mà chơi
    Quên đi thì chớ nhớ lời mà chi
    Thật ra triết có lạ gì
    Tư duy là triết có chi phải tìm

    NON NGÀN
    (09/3/14)

  • hoàng says:

   Đúng là một tên đại ngông cuồng.Tôi đã biết là một thằng vgcs.Hôm nay lại thách thức người nầy,người nọ mà tranh luận.Khá lắm cho thằng vgcs nầy.Chúng mầy chỉ là lủ người bán nước buôn dân thì có gì là quý giá đâu…có giá trị gì cho xã hội nhân loại đâu.Công sản được thành hình vì nó tận dụng được sự ngu-dốt của người u-tối mà lòng tham thì vô đô lượng,nó tận dụng được lòng hẹp hòi của những kẻ chạy theo nó để được cầu vinh,có một địa vị trong xã-hội mà bất tài vô đạo đức…cncs dùng chúng như một cái răng nhông trong một “gear”guồng máy vận hành…người cs làm được điều nầy vì người cs không còn là tính con người nữa…điều nầy không khó với những kẻ có lòng dạ hẹp hòi nhỏ mọn.Con người sống trong một xã-hội nhân bản họ không làm được những điều mà mà người cs ung dung làm được,nó chỉ khác nhau,một bên là con người đầy lòng nhân hậu…còn một bên là một đàn sói thiếu ăn lâu ngày.Chỉ thế thôi…người cs là loại sói rừng thì bấc cứ thứ gì việc gì họ cũng cắn xé mà thịt cho bằng được.Có đúng vậy không thằng việt gian cộng sản chó má.???CNCS là loại vi trùng từ bệnh nan y,chúng được nẩy nở tự do…lớn mạnh vì chúng luôn phải tiếp xúc với môi trường có bệnh tật và độc tố…chỉ có con người phải lo sơ chúng..chớ chúng chẳng bao giờ ngại ngùng làm bấc cứ điều gì,tấn công vào một tiêu nào…luôn cả xâm nhập vào phân động vật.Có đúng không đồ hủi.?Cho biết ý kiến nhé hủi,cho điểm,hoặc bình phẩm như thế nào thì cứ hành động…nhưng đừng có chửi tục vì người ta sẻ nhận ra mình là kẻ vô giáo dục,vô đạo đức,vô tính người,vô lương tâm,vô tri thức.

   • BIỂN NGÀN says:

    CHÓ MÁ

    Có nhiều người vào mạng là nhằm đọc các ý kiến đúng đắn, khách quan của người khác. Cũng có nhiều người vào mạng nhằm trình bày các ý kiến khách quan riêng của mình. Sự gặp gỡ hai chiều đó vừa có lợi cho hai bên, có lợi cho mọi người, có lợi cho toàn xã hôi.
    Cũng có số người vào chỉ nhằm để chưởi cái này cái khác. Nếu chưởi đúng tất cũng hay. Còn nếu chưởi sai người khác chỉ làm thinh nhưng không phải không đánh giá. Cái lợi cái hại riêng của người chưởi và cái lợi cái hại chung có liên quan thì ai cũng rõ như thế nào rồi. Bởi bên cạnh sự chững chạc của nhiều người lại có sự bát nháo của những người khác. Mọi cái hay cái dở, cái lợi cái hại của từng trường hợp đều bày ra cả.
    Nhưng trên mạng xã hội ĐCV từ trước đến nay chưa có người nào như tên Hoàng. Bởi qua những phân tích như trên, nó chỉ tỏ ra một kẻ thất học, mạt hạng, du côn du kề không có tính cách hay ý nghĩa chính đáng, không có lý do gì cần thiết mà ai cũng rõ cả. Sự chó má, đốn mạt của tên Hoàng như thế nhưng đã vài lần tôi chưởi tắt bếp nó mà không thấy ĐCV phản hồi. Tên này thấy thế lại càng lộng. Ai cũng thấy hạng chó má, không có chút ý thức đàng hoàng nào như tên Hoàng này cứ về VN vào ngay đồn CA để coi nó có dám không ? Thứ hèn hạ nên thực chất chỉ lộ bản chất đê tiện riêng tư của nó. Sự chưởi bới cá nhân vô cớ, không lý do như kiểu tên Hoàng này hoàn toàn cho thấy tính cặn bã xã hội của nó. Thực chất nó chỉ làm ô uế bầu khí chung mà không lợi ích gì cho ai cả. Thứ mạt hạng như nó đáng lẽ không nên trả lời. Nhưng trả lời chỉ để hài cái ti tiện hay bản chất lưu manh chính cống của nó ra mà thôi. Nếu ĐCV thấy không có lý do gì để không đăng phản hồi này thì cứ đăng để mọi người cùng nhận xét.
    Nhân đây cũng có mấy câu thế này :

    Non ngàn rộng rãi bao dung
    Tên Hoàng như thể cái thùng đựng phân
    Thối tha quả đến vạn phần
    Cái mồm nó giống mười phân cái L…

    SÓNG NGÀN
    (10/3/14)

Phản hồi