WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:53:pm 16/03/14 Đăng ngày “March 16th, 2014”

Chuyện của một người Việt sống 25 năm ở Ukraina

Chuyện của một người Việt sống 25 năm ở Ukraina

Euromaidan (cuộc biểu tình hướng về châu Âu) ở Kiev vừa qua cho mình qua nhiều cảm xúc, có lẽ mình sẽ ghi lại những mẩu chuyện nhỏ để lưu lại về sau (mong FB sẽ còn hoạt động thêm nhiều năm nữa). Câu chuyện thứ nhất: Bắt đầu Cuộc biểu tình đã bắt đầu [...]

09:53:pm 16/03/14 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Bệnh ung thư của thầy giáo Đinh Đăng Định đã vào giai đoạn nguy kịch

Bệnh ung thư của thầy giáo Đinh Đăng Định đã vào giai đoạn nguy kịch

Lúc 7 giờ sáng nay Chúa Nhật 16/03/2014 chiếc xe cấp cứu của bệnh viện Columbia Asia đã chở thầy Định về quê Đăk Nông theo yêu cầu của gia đình, đây là giải pháp cuối cùng sau khi có kết quả từ Bác sĩ của bệnh viện, tình hình bệnh tình ngày càng trầm [...]

04:11:am 16/03/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nhà báo Vũ Ánh, cựu chủ bút Nhật báo Người Việt, qua đời

Nhà báo Vũ Ánh, cựu chủ bút Nhật báo Người Việt, qua đời

Ông đi lên từ vai trò phóng viên chiến trường, làm trưởng Phòng Bình Luận, và trở thành Chánh Sở Thời Sự, bộ phận quan trọng bậc nhất của Đài phát thanh Sài Gòn.

03:46:am 16/03/14 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »