WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:58:pm 21/03/14 Đăng ngày “March 21st, 2014”

Ông chủ qua sông sau 39 năm giải phóng

Ông chủ qua sông sau 39 năm giải phóng

04:58:pm 21/03/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Dominique Inchauspé – Con đường dẫn tới chế độ dân chủ

Dominique Inchauspé – Con đường dẫn tới chế độ dân chủ

Tổ chức Freedom House, chuyên tiến hành phân tích sự phát triển của chế độ dân chủ trên thế giới, mới đây đã công bố công trình nghiên cứu tiếp theo về “tự do và hòa bình.” Trong đó chia các nước thành “tự do”, “tự do một phần” và “không tự do”. Về lâu [...]

01:13:am 21/03/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Russia Grozny – nước Nga nguy hiểm

Russia Grozny – nước Nga nguy hiểm

Thời trẻ con, nếu ai chơi trò nguy hiểm như ném đá, cầm dao đâm, thường bị để ý và không có bạn. Họ bị loại khỏi cuộc chơi, không cách này hay cách khác. Chiếm Crimea, mang quân áp sát biên giới Ukraine, sẵn sàng chiếm đóng, thách đố với EU, Mỹ và thế [...]

01:05:am 21/03/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tuổi Rồng

Tuổi Rồng

Tôi đề xuất: Hay các ông lập ra một trang mạng tạo cơ chế cho một diện hẹp nào đó được đọc, các ông quản lý để chúng tôi viết trình bày chính kiến của mình: Điều nào sai các ông phản bác, điều nào đúng để những người có trách nhiệm tiếp thu; chúng [...]

12:01:am 21/03/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vai trò của trí thức miền Bắc sau 1975 [3]

Vai trò của trí thức miền Bắc sau 1975 [3]

Cái bi kịch và mối lo ngại lớn lao nhất của thứ cơ chế chuyên chính vô sản là vận mệnh đất nước này nắm trong tay những kẻ ít học nhất trong số đó phần đông kẻ lãnh đạo chỉ vừa qua bậc tiểu học. Trường hợp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

12:01:am 21/03/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »