WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:37:am 15/03/14 Đăng ngày “March 15th, 2014”

Rủi ro của Việt Nam: không được vào TPP vì vi phạm quyền lao động

Rủi ro của Việt Nam: không được vào TPP vì vi phạm quyền lao động

Hiệp ước thương mại Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership – TPP) do Hoa Kỳ lãnh đạo và đang được thương thuyết giữa 12 nước bao gồm Việt Nam, đòi hỏi rằng những hội viên chấp nhận và bảo vệ những điều lệ về lao động, bao gồm quyền tự do lập hội, [...]

06:37:am 15/03/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

TQ có tiêu biểu cho triết lý phương đông?

TQ có tiêu biểu cho triết lý phương đông?

Trong một thời gian dài tăng trưởng, với 2 con số, kinh tế Trung cộng hiện nay, nếu tính theo tổng sản lượng, thì đứng thứ nhì trên thế giới, với 8 358,4 tỷ $, chỉ sau Hoa kỳ với 15 684,8 tỷ, trên Nhật 5 959,7 tỷ, trên Đức 3 399,6 tỷ. Một số người thiên về kinh [...]

06:20:am 15/03/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bắc thang lên hỏi ông trời

Bắc thang lên hỏi ông trời

 Viết nhân ngày Quốc tế Phụ nữ Năm nay có vài tỷ người được vinh danh đúng vào Ngày 8/3: đó là những người Phụ nữ. Vài tỷ người nhưng là đa số của nhân loại. Cứ mỗi năm tới Ngày Quốc tế Phụ nữ là người ta có dịp đề cặp tới những vấn [...]

06:01:am 15/03/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nhìn lại tình sử giữa thi sĩ Hàn Mạc Tử và bà Hoàng Thị Kim Cúc

Nhìn lại tình sử giữa  thi sĩ Hàn Mạc Tử và bà Hoàng Thị Kim Cúc

Nhờ bà Kim Cúc kho tàng thi văn Việt Nam thêm phong phú nếu chỉ nói đến bài thơ “Ở đây thônVỹ Dạ” và tập “Gái Quê”

05:19:am 15/03/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Bàn tay ta làm nên tất cả

Bàn tay ta làm nên tất cả

02:43:am 15/03/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Về đi…Đừng để qúa trễ

Về đi…Đừng để qúa trễ

“Cả Đảng Cộng sản Việt Nam là một chi bộ của Trung quốc, tôi đéo thèm ở trong Đảng, giỏi thì khai trừ đi, khai trừ tôi là mất danh hiệu “chi bộ trong sạch vững mạnh” đấy”.

12:26:am 15/03/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »