WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:58:pm 18/03/14 Đăng ngày “March 18th, 2014”

Người H’mong đi đòi công lý

Người H’mong đi đòi công lý

Hà Nội – 18.3.2014 – Theo tin từ Truyền Thông Phật Giáo Hòa Hảo được gởi đi từ Hà Nội, hôm nay ngày 18 tháng 3 năm 2014 hàng ngàn đồng bào H’mong tại từ 4 tỉnh miền núi Tây Bắc đã tập trung về khu vực tòa án nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh [...]

01:58:pm 18/03/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Phong trào Dân chủ Việt Nam trước vận hội lớn

Phong trào Dân chủ Việt Nam trước vận hội lớn

Nhưng những năm gần đây, PTDC đã chuyển hướng sang các hoạt động dân sự, những sự kết hợp hướng tới các sinh hoạt dân sự. Đây là hướng đi đúng đắn, phù hợp với thực tiễn chính trị Việt Nam hiện nay.

09:49:am 18/03/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bảo Đại: Tối cao cố vấn của ông Hồ [1]

Bảo Đại: Tối cao cố vấn của ông Hồ [1]

Sau 25 năm im hơi lặng tiếng, đầu năm 1980, cựu hoàng Bảo Đại cho xuất bản cuốn hồi ký viết bằng tiếng Pháp Le Dragon d’Annam (Rồng Nam), kể lại cuộc đời mình từ khi sinh ra ở Huế cho đến năm 1956, khi bị ông Diệm truất phế. Phần đặc sắc nhất trong [...]

04:38:am 18/03/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Nhà Trắng ứng xử với Putin thế nào mới đúng?

Nhà Trắng ứng xử với Putin thế nào mới đúng?

Trong những cuộc trao đổi với báo chí, một số nhà phân tích kinh tế e rằng “cấm vận Nga có nghĩa là thiệt hại sẽ về mình hơn là có lợi”.

04:15:am 18/03/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »