WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:23:pm 12/03/14 Đăng ngày “March 12th, 2014”

Thơ bong bóng

Thơ bong bóng

Những câu thơ chưa thể bay lên trời vi chưa mọc cánh Trên trang blog của nhà thơ Ngô Minh, chúng tôi (TMH) đã đọc 50 câu thơ hay do Hội Nhà văn Việt Nam chọn lọc, rồi dùng bong bóng thả lên trời trong ngày thơ Việt Nam, Rằm tháng Giêng, xuân Giáp Ngọ [...]

11:23:pm 12/03/14 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

CSVN: ngu xuẩn trong điều thiện, nhưng… khôn lanh trong điều ác

CSVN: ngu xuẩn trong điều thiện, nhưng… khôn lanh trong điều ác

Bằng việc cướp chính quyền, CSVN đã điều hành đất nước gần 70 năm nay tại Miền Bắc và gần 40 năm tại Miền Nam. Suốt thời gian lâu dài như vậy, CSVN không làm cho đất nước phát triển, đi lên, trái lại chỉ làm cho đất nước tụt hậu. Thật vậy, Việt Nam [...]

05:13:am 12/03/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Một ngày ở tù cũng là quá nhiều

Một ngày ở tù cũng là quá nhiều

Rõ ràng với 2 blogger Trương Duy Nhất, Phạm Viết Ðào cũng như ðối với các tù chính trị, tù lương tâm, tù tôn giáo ở VN, ‘’một ngày ở tù cũng là quá ðáng, quá nhiều‘’.

05:06:am 12/03/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tại sao mãi đến giờ Trung Quốc mới phát biểu về vấn đề Ucraina?

Tại sao mãi đến giờ Trung Quốc mới phát biểu về vấn đề Ucraina?

Trung Quốc thận trọng bởi sợ sự ủng hộ của họ với chính thể mới ở Crimea sẽ là sự châm ngòi cho những phần đất của chính Trung Quốc cũng sẽ đòi ly khai thành nhà nước riêng như Tây Tạng và vùng người Duy-Ngô-Nhĩ , Hongkong khi họ đang vùng lên đòi tách khỏi Trung Quốc. Nhưng ngược lại họ lại muốn nếu lên án sự tách dời của vùng Crimea để hội nhập vào nước Nga thì lại là tố cáo chính họ bao nhiêu năm qua vẫn muốn sát nhập bằng được Đài Loan về Trung Quốc mặc dù Hoa Kỳ và quốc tế cũng như người Đài Loan không muốn.

12:01:am 12/03/14 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »