Home » 09:59:am 03/09/08 Đăng ngày “September 3rd, 2008”

Trên đường đi đến “thiên đàng …” Tản mạn của một người theo Cộng sản [2]

Trên đường đi đến “thiên đàng …” Tản mạn của một người theo Cộng sản [2]

III. “Lao động là vinh quang”(!) “Lao động là vinh quang, khoai lang là thuốc bổ!” Thành phần lao động – công nhân, nông dân (nông dân tập thể), trí thức… XHCN mới là thành phần cơ bản, chỗ dựa của Đảng, Nhà nước, lực lượng dẫn dắt toàn dân đi đến “thiên đàng… ”Những [...]

09:59:am 03/09/08 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Beijing 2008

Beijing 2008

Beijing 2008.

02:37:am 03/09/08 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »