WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:50:pm 01/09/08 Đăng ngày “September 1st, 2008”

Vicky Cristina Barcelona: phim tình cảm, kịch tính trớ trêu hay phim hài?

Vicky Cristina Barcelona: phim tình cảm, kịch tính trớ trêu hay phim hài?

Thời lượng: 96 phút Chấm điểm: *****/***** Đạo diễn và kịch bản: Woody Allen Diễn viên: Rebecca Hall, Scarlett Johansson, Javier Bardem, Penelope Cruz, Chris Messina, Patricia Clarkson, Kevin Dunn, Julio Perillain, Christopher Evan Welch (giọng kể chuyện) vickycristinabarcelona.files.wordpress.com Mấy tuần gần đây, khán giả xem phim ở Mỹ đã xôn xao bàn tán về [...]

11:50:pm 01/09/08 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Trên đường đi đến “thiên đàng …” Tản mạn của một người theo Cộng sản [1]

Trên đường đi đến “thiên đàng …” Tản mạn của một người theo Cộng sản [1]

Những ai có học vấn cao một chút cấp 3, Đại học, sinh viên, biết chút ngoại ngữ… là “tiểu tư sản”, không phải thành phần cơ bản.

09:56:am 01/09/08 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »