WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:55:pm 12/09/08 Đăng ngày “September 12th, 2008”

Làng bào Việt Nam kêu cứu

Làng bào Việt Nam kêu cứu

Mấy tháng nay, báo chí Việt nam đang sống dở chết dở. Bộ thông tin truyền thông và Bộ công an ở Hànội đang dơ cao dùi cui chuyên chính đe doạ và trừng phạt đội ngũ các nhà báo, gồm có hơn 10 ngàn người, từ báo hàng ngày, báo hàng tuần, báo hàng [...]

03:55:pm 12/09/08 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hoàn kiếm!

Hoàn kiếm!

1. Lại thêm một lần tôi trở về Hà Nội mùa cuối Đông Một buổi chiều tôi đi bộ bên Hồ Hoàn Kiếm. Hồ gươm vẫn đẹp! Công viên ghế đá ven hồ, những thảm cỏ xanh, nhiều cây cổ thụ cao, rợp bóng mát. Gió chiều nhè nhẹ. Nhiều người thanh thản đi bộ [...]

09:54:am 12/09/08 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »