Home » 07:43:pm 09/10/08 Đăng ngày “October 9th, 2008”

Người Việt chưa biết sống? Một thế kỷ đau buồn và ô nhục

Người Việt chưa biết sống? Một thế kỷ đau buồn và ô nhục

Vấn đề ngày nay là những bất công chồng chất ngót một thế kỷ nay. Vấn đề ngày nay là làm thế nào nhà cầm quyền Việt Nam cần tỉnh mộng, nhận thức được vấn nạn đang đè nặng trên đất nước, không trễ nãi, chần chờ gì nữa, mà cần phải giải quyết ngay những vấn đề sai trái, bất chính còn tồn đọng để đưa Việt Nam ra khỏi ngõ bí.

07:43:pm 09/10/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »