Home » 03:48:pm 01/10/08 Đăng ngày “October 1st, 2008”

Cuộc sát phạt ở thượng đỉnh

Cuộc sát phạt ở thượng đỉnh

Tình hình trong nước đang có nhiều nét không bình thường. Ở Hà Nội, 2 tuần nay, có những cuộc họp kín, không công bố, được canh phòng rất cẩn mật. Từ trong nước, có dự đoán rằng đảng CS đang chuẩn bị cuộc “Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ”, thường gọi tắt là [...]

03:48:pm 01/10/08 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »