Home » 07:58:pm 24/10/08 Đăng ngày “October 24th, 2008”

Obama: Một cơn bão được dự báo?

Obama: Một cơn bão được dự báo?

Ông Obama đi theo cấu trúc của một đường lối chính đại: Đắc cử tổng thống của Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ. Từ trên xuống dưới. Thay vì tìm cách lật đổ chính quyền từ dưới lên trên.

07:58:pm 24/10/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »