Home » 06:09:am 02/11/08 Đăng ngày “November 2nd, 2008”

Hà Nội biến thành Hà Lội?

Hà Nội biến thành Hà Lội?

Những đường phố đã biến thành sông chỉ sau một trận mưa. Cuộc sống của người dân bị đảo lộn, hoạt động của thành phố tê liệt

06:09:am 02/11/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »