Home » 03:26:pm 27/11/08 Đăng ngày “November 27th, 2008”

Thư gửi bạn bên nhà (số 7): Khoanh lại và vỡ lở

Thư gửi bạn bên nhà (số 7): Khoanh lại và vỡ lở

Thưa ngài tổng bí thư và 14 vị thái thú, trên đời này còn có nhân dân đang thức tỉnh, có luật pháp quốc tế, có công luận, có các nhà đầu tư quốc tế rất khó tính, có những chính phủ dân chủ giàu có – chủ nợ của nước ta. Quý vị sức [...]

03:26:pm 27/11/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »