Home » 03:40:pm 13/11/08 Đăng ngày “November 13th, 2008”

Thư gửi bạn bên nhà (số 1)

Thư gửi bạn bên nhà (số 1)

Con người của chữ nghĩa làm thơm thế giới Thật là thú vị khi được biết tổng thống Mỹ Barack Obama mới được bầu không những là nhà báo có tay nghề vững, từng nhiều năm là tổng biên tập tuần báo ” Luật pháp ” của trường đại học hàng đầu nước Mỹ Havard, [...]

03:40:pm 13/11/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »