WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:43:pm 05/11/08 Đăng ngày “November 5th, 2008”

Thời sự nóng hổi: OBAMA – biểu tượng của thời đại

Thời sự nóng hổi: OBAMA – biểu tượng của thời đại

Đêm 4-11-2008, khắp nước Mỹ bùng nổ niềm vui lớn. Gần 1 triệu dân Chicago lập tức mở hội ở công viên Grant Park. Cả thế giới cùng Hoa kỳ nín thở sôi nổi chào đón tin này. Tổng thống thứ 44 của Hoa kỳ là Barack OBAMA, một chàng trai 47 tuổi, da nâu, [...]

03:43:pm 05/11/08 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »