Home » 03:32:pm 08/11/08 Đăng ngày “November 8th, 2008”

Thư gửi bạn bên nhà (số 5)

Thư gửi bạn bên nhà (số 5)

Vụ đón tầu tuần dương Trịnh Hòa Ngày 18 – 11 tầu tuần dương Trung quốc mang tên Trịnh Hòa sẽ ghé thăm cảng Đà nẵng cho đến ngày 22-11. Vẫn cái kiểu “chăn dắt”, kiểm soát chặt báo chí. Ngang ngược, lộ liễu, và trẻ con ! Bộ thông tin truyền thông và vụ [...]

03:32:pm 08/11/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »