WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:02:pm 10/12/11 Đăng ngày “December 10th, 2011”

Hội Quảng Nam- Đà Nẵng hải ngoại lên tiếng

Hội Quảng Nam- Đà Nẵng hải ngoại lên tiếng

Vụ việc nhà cầm quyền sách nhiễu phi lý 3  cha con nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn, Huỳnh Thục Vy và Huỳnh Trọng Hiếu đã làm dấy lên làn sóng phản đối từ cộng đồng người Việt hải ngoại và cộng đồng mạng nói chung. Nhiều người đã gọi điện từ hải ngoại, viết thư [...]

06:02:pm 10/12/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Thông điệp mùa Giáng sinh: Bỏ mác lê xuống là thành phật

Thông điệp mùa Giáng sinh: Bỏ mác lê xuống là thành phật

Mừng lễ Noel, mừng Chúa Jesus giáng sinh, sao lại nhắc lời Phật dạy: “Bỏ đao (mác lê ) xuống là thành Phật, là sao? Phật dậy: bỏ đao xuống là thành Phật, chứ Phật có bảo bỏ mác lê xuống đâu! Thưa, ngày xưa chưa có súng ống nên ngưới ta thích dùng đao [...]

05:00:am 10/12/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thác Bản Giốc

Thác Bản Giốc

01:28:am 10/12/11 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chủ trương của Đảng CSVN

Chủ trương của Đảng CSVN

Cộng hòa XHCN Việt Nam được xem là một đất nước có nhiều nghịch lý được tuyên truyền bằng những sáo ngữ dối lừa. Có đất nước nào trên thế giới này người chủ thì sống một cuộc đời nghèo mạt dưới những túp lều tranh xiêu vẹo, làm việc quần quật không đủ ăn, không đủ tiền đóng học phí cho con…, ngược lại những tên đầy tớ thì sống trong nhà cao cửa rộng ngất ngưởng, đi ra thì có xe nhỏ xe to chở vợ, chở con… ôi thôi biết bao giờ mới hết nghịch lý ấy?

12:01:am 10/12/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »