WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:17:pm 24/12/11 Đăng ngày “December 24th, 2011”

Sau lời giải thích của Bộ Ngoại giao

Sau lời giải thích của Bộ Ngoại giao

Tôi không giấu được niềm “phấn khởi”. Nghe tin Bộ ngoại giao thông báo việc “nhầm cờ” chỉ do “lỗi kỹ thuật” tôi nhẹ hẳn người vì như trút được bao nỗi thắc mắc lo âu, trước kia và cả sau này. Đến như Chế Lan Viên trước đây, vị thi sĩ của trí tuệ, [...]

05:17:pm 24/12/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vũ khí của 3 thế hệ

Vũ khí của 3 thế hệ

11:12:am 24/12/11 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Thử lý giải hiện tượng thơ Chế Lan Viên

Thử lý giải hiện tượng thơ Chế Lan Viên

Câu thơ viết như chơi, viết như đùa, như không mà hay đến nghi hoặc.

03:34:am 24/12/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Diễn biến và tự diễn biến hòa bình

Diễn biến và tự diễn biến hòa bình

Dân chủ không phải là khái niệm tây phương, là sản phầm của “diễn biến hòa bình”, mà là quyền của con người được sống.

12:08:am 24/12/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhìn bẩy tưởng ba

Nhìn bẩy tưởng ba

Khi bạn lên vùng cao, bế các cháu bé lên, sẽ thấy chúng nhẹ bỗng. Tiế́n sĩ Trần Đăng Tuấn Đến Bắc Hàn, du khách đều bàng hoàng vì cảnh tượng “nhìn bẩy tưởng ba.” Con nít ở xứ sở này, tuy đã 7 tuổi nhưng phần lớn trông cứ nhỏ tí như những đứa [...]

12:01:am 24/12/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nhà nước đạo tặc

Nhà nước đạo tặc

Các tin tặc và đạo tặc ấy trực thuộc các đại học hoặc các đơn vị bộ đội Trung Quốc. Chúng được tổ chức rất chặt chẽ. Nhiệm vụ chính của chúng là ăn cắp. Ăn cắp mọi thứ.

12:00:am 24/12/11 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »

Giáng sinh để chịu đóng đinh

Giáng sinh để chịu đóng đinh

Hôm nay, các linh hồn Kitô hữu cưỡi lên đôi cánh ký ức bay tới Jerusalem…

12:00:am 24/12/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »