2 Phản hồi cho “Vũ khí của 3 thế hệ”

  1. hantin says:

    sau này Nguyễn tấn Dũng cũng có con noois tiếp
    còn con ông nông đức mạnh sắp rồi

  2. Choi Song Djong says:

    Kim chính Nhất-Chính Nhị-Chính Tam-Chính Tứ và khi nào thì Chính Chót hả giời
    Gia phả nhà Chí Phèo này dài và dai ta ha.

Phản hồi