WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:38:am 31/12/11 Đăng ngày “December 31st, 2011”

Miến Điện: Lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi sẽ gặp tỷ phú Mỹ George Soros

Miến Điện: Lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi sẽ gặp tỷ phú Mỹ George Soros

Lãnh tụ đối lập Miến Điện đã được rất nhiều thượng khách quốc tế ghé thăm, từ Ngoại trưởng Mỹ, Indonesia, hay là Nhật, cho đến thủ tướng Thái Lan và nhiều quan chức cao cấp khác.

11:38:am 31/12/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Những suy tư bên thềm năm mới 2012

Những suy tư bên thềm năm mới 2012

Hy vọng Quốc hội sớm ban hành luật biểu tình để nhân dân có được công cụ hữu ích để bày tỏ tình cảm của mình với các vấn đề của đất nước.

11:29:am 31/12/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Miền hư ảo [4]

Miền hư ảo [4]

Tôi thô lỗ kéo Bắc đi, không còn thời gian lau nước mắt. Hai đứa đẩy xe chạy băng qua đồng cỏ khô.

11:19:am 31/12/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

2011: Tàu nuốt Việt Nam – Đảng tự tan

2011: Tàu nuốt Việt Nam – Đảng tự tan

Năm 2011 khép lại với nhiều biến cố không bình thường đã đến với đất nước và con người Việt Nam, nhưng tương lai lại mờ mịt hơn bao giờ hết. Nỗi lo lớn nhất  đến từ 6 điểm thỏa hiệp ghi trong “Nguyên tắc giải quyết vấn đề trên biển Việt-Trung” đã được ký tại [...]

09:02:am 31/12/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Kẻ giết người

Kẻ giết người

Về đến nhà thấy mẹ nằm co quắp trên chõng tre, mặt nhợt nhạt, hắn vội chuẩn bị võng cáng và giục vợ ra trạm xá xin giấy giới thiệu lên bệnh viện huyện.

12:00:am 31/12/11 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »