WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:52:pm 05/12/11 Đăng ngày “December 5th, 2011”

Đọc Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi

Đọc Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi

Bách khoa toàn thư mở viết về Nguyễn Trãi như sau: ‘Nguyễn Trãi (1380-1442),hiệu là Ức Trai là đại thần nhà Hậu Lê, một nhân vật vĩ đại về nhiều mặt, rất hiếm có trong lịch sử. Công lao sự nghiệp của ông rất lớn. Đạo đức phong cách của ông rất cao đẹp. Ông [...]

05:52:pm 05/12/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Khám bệnh siêu tốc ở VN: 1 phút 1 người!

Khám bệnh siêu tốc ở VN: 1 phút 1 người!

Tại nhiều bệnh viện trung ương, tình trạng quá tải đã khiến nảy sinh chuyện “khám bệnh siêu tốc”: Mỗi bệnh nhân chỉ có được 1 đến vài phút để bác sỹ khám. Thậm chí có nhiều bác sỹ còn cho bệnh nhân xét nghiệm, chụp chiếu ngay mà không chú trọng đến khám lâm [...]

05:33:pm 05/12/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Luật biểu tình

Luật biểu tình

Khi chống lại luật biểu tình, với lý do “tôi tin rằng nếu được hỏi ý kiến đa số nhân dân sẽ không ủng hộ Luật Biểu Tình”, chủ yếu Hoàng Hữu Phước muốn đón gió, chiều ý của giới lãnh đạo …

05:02:pm 05/12/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Khu vực Euro: Lắm thầy nhiều ma

Khu vực Euro: Lắm thầy nhiều ma

Trong lúc cuộc khủng hoảng tiền tệ tại khu vực Euro đang đe dọa nền kinh tế toàn cầu thì 17 quốc gia trong khối Euro lại có những giải pháp giải quyết khác nhau: ĐỨC: Chancelor Angela Merkel cho rằng để phục hồi tín dụng cho đồng tiền Euro mỗi thành viên trong khối [...]

04:51:pm 05/12/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Huỳnh Thục Vy bị công an lấy cắp 3000 Đô la Mỹ

Huỳnh Thục Vy bị công an lấy cắp 3000 Đô la Mỹ

Không ai nói ra, vì họ không có điều kiện để nói ra, nhưng hầu như toàn thể dân chúng đang chờ đợi thái độ của chính quyền địa phương trong vụ việc này.

05:09:am 05/12/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Một tấc đường, một giải khăn tang. Bình Long máu đỏ, nhuộm cờ vàng

Một tấc đường, một giải khăn tang. Bình Long máu đỏ, nhuộm cờ vàng

Tôi viết về chuyện Nguyễn Cầu 76 tuổi ở San Jose nhưng không phải là ca tụng riêng một người. Tôi muốn tuyên dương cả khóa của ông. 25 người phóng viên chiến trường. Chết gần hết chẳng còn ai. Bây giờ gần như chỉ còn lại một ông già lãng tai. Trước đây rất trẻ trung đẹp trai, nhưng ngày nay vẻ đẹp chỉ còn là kỷ niệm.

12:01:am 05/12/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »