WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:03:pm 16/12/11 Đăng ngày “December 16th, 2011”

Bầu cử hạ viện Đuma lần thứ 6 ở Nga: sự kiện và những vấn đề tranh cãi

Bầu cử hạ viện Đuma lần thứ 6 ở Nga: sự kiện và những vấn đề tranh cãi

Dân chúng sẽ còn tiếp tục xuống đường để biểu lộ thái độ giận dữ của mình. Sự phản đối của dân chúng là cần thiết và chắc chắn sẽ làm chính quyền phải thay đổi. Bởi vì mỗi đám cháy lớn cũng đều bắt đầu từ nhưng tia lửa rất nhỏ.

05:03:pm 16/12/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Giọt nước mắt của lề phải

Giọt nước mắt của lề phải

Trong một nền truyền thông nơi báo chí bị coi như công cụ, nhà báo không khác gì con chó, khi nào bảo sủa thì sủa, bảo im thì im.

04:53:am 16/12/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Trùm độc tài tham nhũng, ba bản án

Trùm độc tài tham nhũng, ba bản án

Một kẻ độc tài tham nhũng, ba bản án, đó là số phận bi đát của Manuel Noriega, nhà độc tài quân sự nước Panama ở Trung Mỹ, đang được báo chí Pháp, Nam Mỹ và Hoa Kỳ nhắc đến mấy hôm nay. Ngày 11-12 vừa qua Manuel Noriega bị trục xuất và áp giải [...]

04:30:am 16/12/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Bối cảnh quốc tế chung quanh vụ Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974

Bối cảnh quốc tế chung quanh vụ Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974

Bối cảnh quan hệ Liên xô, Trung quốc và viễn ảnh Hoa kỳ phải rút quân ra khỏi Tây Thái Bình Dương sau khi ký Hiệp Định Paris (1973) đã đưa Nixon và Kissinger đến quyết định chiến lược “giao” Hoàng Sa cho Trung quốc chận đường tiến về Nam Thái Bình Dương của Liên Xô. Gần 20 năm sau chiến lược này phá sản khi Liên Xô sụp đổ và Trung Quốc trở thành cừu địch chính của Hoa Kỳ ở Tây Thái Bình Dương.

12:01:am 16/12/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »