WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:34:pm 21/02/12 Đăng ngày “February 21st, 2012”

Tướng công an làm trưởng ban Tôn giáo

Tướng công an làm trưởng ban Tôn giáo

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa quyết định bổ nhiệm Trung tướng Phạm Dũng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, làm trưởng ban Tôn giáo Chính phủ. Quyết định số 212/QĐ-TTg của Thủ tướng nói rõ ông Dũng được điều động, bổ nhiệm vào chức [...]

12:34:pm 21/02/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nghĩa cử và trách nhiệm: Vì sao VN cần một xã hội dân sự?

Nghĩa cử và trách nhiệm: Vì sao VN cần một xã hội dân sự?

Xã hội dân sự là một hoạt động bình thường của các công dân trong một quốc gia tiên tiến, họ thuộc các tổ chức, quỹ từ thiện, những nhóm người tình nguyện có đầu óc theo đuổi những mục tiêu hướng thượng và chủ trương vô vụ lợi, cáng đáng những công việc an bang tế thế, giúp ích cho xã hội. Từ phạm trù học đường cho đến y tế và kế hoạch nhân sinh, họ đóng góp thì giờ, công sức, tiền của tùy theo khả năng riêng của mình để giúp đỡ cho những người nghèo khó, kém may mắn hơn mình.

10:23:am 21/02/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hoa Kỳ và Châu Á-Thái Bình Dương

Hoa Kỳ và Châu Á-Thái Bình Dương

Chính sách của Hoa Kỳ ở Châu Á-Thái Bình Dưong (CA-TBD) nói chung và vùng Đông Nam Á cùng đất nước Việt Nam nói riêng được nổi bật bởi ba đặc điểm: thứ nhất là yếu tố Trung Quốc nhưng không phải chỉ Trung Quốc, thứ hai là trụ xoay chiến lược (strategic pivot), và thứ ba là đón đầu (hedging).

09:54:am 21/02/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Cuộc chiến bốn mươi năm trước: Mùa hè đỏ lửa (1972)

Cuộc chiến bốn mươi năm trước: Mùa hè đỏ lửa (1972)

Các cuộc tấn công của CSVN vào năm 1972 nói chung không thành công, và bị quân đội VNCH đẩy lui ở khắp bốn mặt trận. Những trận đánh vào mùa hè đỏ lửa cho thấy khi còn được trang bị đầy đủ, dầu số quân ít hơn, quân đội VNCH cũng đủ sức để đẩy lui những cuộc tấn công vũ bão của đối phương. Trong cuộc chiến vào mùa hè nầy, cộng sản chỉ gây được tiếng vang về chính trị trên thế giới để đẩy mạnh cuộc vận động ngoại giao.

12:01:am 21/02/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »