WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:59:pm 23/02/12 Đăng ngày “February 23rd, 2012”

Binh phục mới

Binh phục mới

06:59:pm 23/02/12 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Bị cách chức, chủ tịch Tiên Lãng ‘xin lỗi’

Bị cách chức, chủ tịch Tiên Lãng ‘xin lỗi’

Quyết định do Thành ủy, UBND TP Hải Phòng công bố lúc cuối giờ chiều nay, 23/2/2012.

01:09:pm 23/02/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn tiếp phái đoàn báo chí Nam California [2]

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn tiếp phái đoàn báo chí Nam California [2]

“Ông Nguyễn Xuân Nghĩa về tôi sẽ ra sân bay đón”…

04:36:am 23/02/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn tiếp phái đoàn báo chí Nam California [1]

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn tiếp phái đoàn báo chí Nam California [1]

Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hi sinh tại Hoàng Sa cũng là những công dân ưu tú…

04:31:am 23/02/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

“Luật Pháp” tại Việt Nam

“Luật Pháp” tại Việt Nam

Sau năm 1975, nhà cầm quyền Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng CS đã thực thi một chính sách hà khắc về mọi phương diện để kiểm soát và chi phối đời sống người dân. Ở VN chi phối mọi mối quan hệ xã hội không phải là Luật pháp mà là ý [...]

04:15:am 23/02/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Sinh viên Tàu: học vẹt, biết ít

Sinh viên Tàu: học vẹt, biết ít

Nhận thức được vấn nạn chảy máu chất xám, Nhà nước Tàu có nỗ lực mời gọi các nhà khoa học Tàu đã thành danh ở nước ngoài về nước nghiên cứu và giảng dạy.

03:51:am 23/02/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Tsunami – từ đồng ruộng

Tsunami – từ đồng ruộng

Xã hội Việt Nam hiện vẫn là xã hội nông dân, dân nông thôn vẫn chiếm đến 70% số dân cả nước. Vấn đề nông dân, nông thôn, nông nghiệp vẫn là một vấn đề cơ bản ở nước ta. Đảng CS Việt Nam đã ra nhiều nghị quyết về nông nghiệp, nhất là từ [...]

03:27:am 23/02/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thư bạn đọc: Gửi TS Nguyễn Đình Thắng

Thư bạn đọc: Gửi TS Nguyễn Đình Thắng

Kính gửi: Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng – giám đốc điều hành tổ chức Boat People SOS Tôi là một người Việt yêu nước, biết đau đớn và suy tư trước tình cảnh quốc gia bị cai trị bởi nhà cầm quyền bạo ngược. Trong thời gian gần đây, chiến dịch ký thỉnh nguyện thư [...]

03:20:am 23/02/12 | Đăng tại ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

We the People…

We the People…

Ngày 7 tháng 2-2012 một người Mỹ gốc Việt cư ngụ tại Garden Grove CA, 47 tuổi tên là Trương Anh Hùng, tức nhạc sĩ Trúc Hồ đã đưa thỉnh nguyện cho Tổng thống Obama. Trúc Hồ, giám đốc của SBTN xin tổng thống Mỹ xem lại vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Hà Nội phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho cha Lý, thầy Quảng Độ, bác sĩ Đan Quế, nhà báo Điếu Cày và đặc biệt là nhạc sĩ Việt Khang, người trẻ tuổi mà nhà soạn nhạc Trúc Hồ hết sức quý mến.

12:20:am 23/02/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »