WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:13:pm 22/02/12 Đăng ngày “February 22nd, 2012”

Tại sao Đoàn Văn Vươn?

Tại sao Đoàn Văn Vươn?

Người ta cứ làm như luật đất đai mới sai từ năm ngoái, trước khi có vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng

04:13:pm 22/02/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thư gửi Nguyễn Tấn Dũng

Thư gửi Nguyễn Tấn Dũng

Lời đầu tiên là một điều minh xác Thư này được viết với tư cách một công dân Sinh đẻ tại Việt Nam, lớn lên và lập thân Rồi đi xa, nhưng vẫn nhớ quê hương ngào nghẹn Tôi không gửi thư đến ông như một người kiếm chuyện Làm quen ông, một chức vụ [...]

03:54:pm 22/02/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Về Việt Nam- Về Mỹ

Về Việt Nam- Về Mỹ

Một người Mỹ gốc Việt có hai nơi để về. Về Việt Nam thăm mồ mả cha ông, gặp lại người thân, nhìn lại đường xưa lối cũ…

03:33:pm 22/02/12 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Email gửi Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Email gửi Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Thưa anh Nguyễn Văn Thành, Tôi viết thư này đúng lúc nghe tin ông Robert (Bob) Zoellick, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), tuyên bố không ứng cử vào nhiệm kỳ tiếp theo. Ông viết thư cho nhân viên và nói rằng, trong thời gian 5 năm, kể từ 2007 khi WB trải qua [...]

04:52:am 22/02/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thác Bản Giốc của Việt Nam hay của Trung Quốc?

Thác Bản Giốc của Việt Nam hay của Trung Quốc?

Phía Trung Quốc hàng năm họ thu hút được khoảng một triệu du khách. Về phía nước ta thì số du khách trung bình chỉ vào khoảng 30.000.

04:47:am 22/02/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »