WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:17:pm 26/02/12 Đăng ngày “February 26th, 2012”

Đề nghị Nobel Hòa Bình cho HT Thích Quảng Độ và Trần Huỳnh Duy Thức

Đề nghị Nobel Hòa Bình cho HT Thích Quảng Độ và Trần Huỳnh Duy Thức

Anh cũng là một người có tầm nhìn chiến lược sắc sảo, người đã phổ biến khái niệm biến Việt Nam thành một căn cứ chiến lược của khu vực để bảo vệ nhân quyền, tự do và dân chủ.

05:17:pm 26/02/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Quê hương nơi Miền Đất Mới (Australia 5)

Quê hương nơi Miền Đất Mới (Australia 5)

…bộ mặt Quê hương Việt nam – mà tập thể gần 300,000 người Việt nam tỵ nạn tại Úc đã chung sức kiên trì xây dựng từ trên 30 năm qua – đã có những nét thật tươi đẹp rạng rỡ khiến cho ngay cả đến các giới chức lãnh đạo xã hội bản xứ cũng phải bày tỏ sự khâm phục mến chuộng trước những cố gắng hội nhập cũng như những đóng góp tích cực với quốc gia Úc châu của sắc dân Việt nam.

01:34:pm 26/02/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cơ hội cho Dân tộc Việt Nam: Hãy đồng loạt hành động!

Cơ hội cho Dân tộc Việt Nam: Hãy đồng loạt hành động!

Phong trào Thỉnh Nguyện Thư do nhạc sĩ Trúc Hồ và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng gây một hào khí đấu tranh mạnh mẽ trong cộng đồng người Việt hải ngoại, đặc biệt nhất ở những người quan tâm đến tiền đồ của Tổ quốc, đến hạnh phúc của người dân đang sinh sống trên [...]

12:03:pm 26/02/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Giới truyền thông lưu vong Miến Điện toan tính hồi hương

Giới truyền thông lưu vong Miến Điện toan tính hồi hương

“Các quan chức Miến Điện nói là họ muốn chúng tôi đào tạo và mang lại những chuẩn mực chất lượng báo chí. Nếu họ nghiêm túc thì tôi sẵn sàng giúp”.

11:57:am 26/02/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Hiệu trưởng đánh bạc suốt đêm

Hiệu trưởng đánh bạc suốt đêm

Khi các con bạc là cán bộ xã, hiệu trưởng… đang say sưa sát phạt hàng chục triệu đồng thì bị công an huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) bắt giữ. Rạng sáng 21/2, Công an huyện Sơn Tây ập vào nhà ông Nguyễn Hữu Phương (xã Sơn Dung), bắt quả tang 5 người đang say [...]

08:03:am 26/02/12 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Bệnh tật và cái chết của 4 văn nhân: Tản Đà, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Nguyễn Tường Tam[1]

Bệnh tật và cái chết của 4 văn nhân: Tản Đà, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Nguyễn Tường Tam[1]

Tất cả những gì dính dáng đến một danh nhân đều là phẩm liệu quí giá của lịch sử.

04:44:am 26/02/12 | Đăng tại KHOA HỌC, LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

“Gu-gồ.tienlang”- Dốt hay nói chữ

“Gu-gồ.tienlang”- Dốt hay nói chữ

Đọc lại tiểu sử ông Thành, điều làm tôi băn khoăn lại là ở chỗ lý lịch ông ghi trình độ: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Anh văn.

03:37:am 26/02/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chuyện làng Lê Văn Sơn

Chuyện làng Lê Văn Sơn

Dân làng ai cũng lè lưỡi, họ cứ ngỡ rằng bọn phản động kinh lắm, chúng ở tận bên trời nào, chúng 3 đầu, 6 tay, ngồi máy bay như thương gia…

12:00:am 26/02/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »