WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:27:pm 12/02/12 Đăng ngày “February 12th, 2012”

Về bài tiểu luận của Zbigniew Brzezinski

Về bài tiểu luận của Zbigniew Brzezinski

Hoa Kỳ cần vạch trần hơn nữa tính phong kiến tàn bạo của Chủ nghĩa Đại Hán Trung Quốc, vạch trần hơn nữa lòng tham lam vô độ của bành trướng Trung Quốc hôm nay.

06:27:pm 12/02/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Nội ứng ngoại hợp

Nội ứng ngoại hợp

Nhìn vào cỗ máy chiến tranh của Trung Cộng hiện nay khiến chúng ta không khỏi liên tưởng đến Phát xít Đức vào thời điểm trước Thế chiến II.

06:12:pm 12/02/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Lục Bát Lên Đồng

Lục Bát Lên Đồng

Khởi viết từ 1989 tại Đông Berlin, đến bây giờ tác giả vẫn chỉ dám gọi là cái đang là chứ chưa dám gọi là cái đã xong

06:50:am 12/02/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Những đứa con nghịch ngợm của Putin

Những đứa con nghịch ngợm của Putin

Nhưng giới trẻ của Putin hầu như không còn xem truyền hình nữa, họ di chuyển trong các thế giới tự do của Internet…

06:37:am 12/02/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Chuyện hai con chó!

Chuyện hai con chó!

Trước hoàn cảnh ’’bất khả kháng’’ chó mẹ đành nhẩy xuống hồ bơi thoát. Còn đứa con ’’rứt ruột đẻ ra’’ gào thét kêu mẹ cứu nhưng vô ích…

06:13:am 12/02/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Whitney Houston – I Will Always Love You (1963-2012)

Whitney Houston – I Will Always Love You (1963-2012)

05:25:am 12/02/12 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Chế độ đất đai Việt Nam: Sai đến đâu sửa đến đó

Chế độ đất đai Việt Nam: Sai đến đâu sửa đến đó

UBND Huyện Tiên Lãng không hành động đơn phương. Tuy nhiên không một viên chức nào ở cấp tỉnh bị xử lý. Trái lại họ còn được trao cho trách nhiệm kiểm điểm toàn bộ sự việc.

05:11:am 12/02/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Sự thật về Thác Bản Giốc [kết]

Sự thật về Thác Bản Giốc [kết]

Có một bài học mà chúng ta có thể rút ra từ lịch sử: tự do có được bằng sự gia ân chỉ có thể là một thứ tự do bị kiểm soát, chân lý có được bằng sự thỏa hiệp chỉ là chân lý nửa …

12:00:am 12/02/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »