WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:32:am 22/07/12 Đăng ngày “July 22nd, 2012”

Biểu tình chỉ diễn ra tại Hà Nội

Biểu tình chỉ diễn ra tại Hà Nội

Không có biểu tình toàn quốc, nhưng cuộc biểu tình, như thường lệ, vẫn diễn ra tại Hà Nội. Theo ghi nhận của nhân chứng, có khoảng 200- 300 người đã tham gia cuộc tuần hành ngày Chủ nhật tại Hà Nội. Vẫn theo lịch trình quen thuộc, những người biểu tình tập trung tại [...]

03:32:am 22/07/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Gửi ông Nguyễn Thế Thảo

Gửi ông Nguyễn Thế Thảo

Xin phép được giới thiệu, Tôi đã U bảy mươi, Tuổi nhiều hơn ông đấy, Tuổi gần đất xa trời. Cho nên, xin nói thật, Là ông còn hồ đồ. Ông đâu phải con nít. Hay giả vờ ngây ngô? Tôi và những người khác Tham gia đi biểu tình Chống thằng Tàu xâm lược, [...]

02:39:am 22/07/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

“Trận chiến” trên Diễn Ðàn

“Trận chiến” trên Diễn Ðàn

Ða nguyên không chấp nhận kẻ gian manh trà trộn vào đám dân lành để đục phá xã hội. Muốn vậy đa nguyên phải loại bỏ ngay từ đầu, loại bỏ dứt khoát những nguyên của ung thối, nguyên của trộm cắp tham ô, nguyên của các tội ác hình sự, nguyên chống dân chủ nhân quyền, nguyên Cộng Sản độc tài phản quốc…

12:01:am 22/07/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chừng nào “Trung quốc Lật Ngửa Lá Bài”?

Chừng nào “Trung quốc Lật Ngửa Lá Bài”?

Trung quốc tiếp tục tiến hành kế hoạch hòng buộc Việt Nam, khối Asean và Hoa Kỳ công nhận chủ quyền của họ trong Biển Đông.

12:00:am 22/07/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Trung Quốc và con đường đi đến “nước lớn”.

Trung Quốc và con đường đi đến “nước lớn”.

Trong cuốn “Đặng Tiểu Bình – từ lý luận đến thực tiễn” của tác giả Trần Tiên Khuê, (NXB Khoa-Học Xã Hội, quí II năm 2004), Đặng Tiểu Bình hoạch định tiến trình đi lên “nước lớn” của Trung quốc gồm qua nhiều giai đoạn “hòa bình”, gọi chung là “Trung Quốc Hòa Bình Quật [...]

12:00:am 22/07/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Rao bán nhà của hàng xóm

Rao bán nhà của hàng xóm

Chào thầu quốc tế tại 9 lô dầu khí nằm sâu trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của một quốc gia láng giềng, hành động như một gã giang hồ giao bán ngôi nhà của người hàng xóm trong làng.

12:00:am 22/07/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »