WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:45:pm 23/07/12 Đăng ngày “July 23rd, 2012”

Bộ Quốc phòng Trung Quốc chính thức thông báo lập Bộ chỉ huy Tam Sa

Bộ Quốc phòng Trung Quốc chính thức thông báo lập Bộ chỉ huy Tam Sa

Thông cáo đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc vào ngày hôm qua, 22/07/2012, cho biết, các binh sĩ Trung Quốc sẽ đóng quân ở Tam Sa, trong khu vực quần đảo Hoàng Sa (Paracels). Vẫn theo nguồn tin này, việc lập đồn trú quân tại Tam Sa đã được Quân ủy [...]

02:45:pm 23/07/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nhà bất đồng Cuba chết ‘vì đâm xe’

Nhà bất đồng Cuba chết ‘vì đâm xe’

Oswaldo Paya, nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng của Cuba đã tử nạn trong một vụ đâm xe, các nhà hoạt động nhân quyền ở đảo quốc này cho biết. Paya đang di chuyển gần thành phố Bayamo ở tỉnh miền đông Granma thì tai nạn xảy ra. Ông qua đời ở tuổi tròn [...]

02:31:pm 23/07/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Tự do ngôn luận và tự do báo chí trong đời sống cộng đồng

Tự do ngôn luận và tự do báo chí trong đời sống cộng đồng

Ai cũng đồng ý tự do báo chí là điều cần thiết cho tự do chính trị, và nơi đâu mà con người không được chuyển đạt, bày tỏ tư tưởng giữa con người với con người, nơi đó không có tự do.

02:22:pm 23/07/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Ai bắt các cháu phải thế này?

Ai bắt các cháu phải thế này?

Thanh niên Việt nam mà thảm hại như thế này ư. Ai bắt các cháu làm những việc như thế này?

03:59:am 23/07/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chuyến hành hương về Tổ đình Thập tháp và tu viện Nguyên Thiều

Chuyến hành hương về Tổ đình Thập tháp và tu viện Nguyên Thiều

Ngày mồng 3 tháng 6 âm lịch là Lễ úy nhật của đức Đệ tứ Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt nam thống nhất Thích Huyền Quang, tôi lên xe về Bình định lần này với hai mục đích: 1-    Tỏ lòng kính ngưỡng một bậc danh tăng đã hiến dâng cuộc đời mình [...]

03:30:am 23/07/12 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Chân dung và chân tướng

Chân dung và chân tướng

- Bây giờ nhìn lại, con đường chúng tôi đã đi trước 1975 là một con đường sai lầm. Sự nhiệt huyết lúc đó của chúng tôi đã đem lại bất hạnh hơn là hạnh phúc cho dân tộc. Huỳnh Nhật Hải -Tôi có lỗi với dân tộc. Chính cái hăng hái, nhiệt huyết của [...]

12:00:am 23/07/12 | Đăng tại SỔ TAY TNT, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »