WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:56:pm 15/07/12 Đăng ngày “July 15th, 2012”

3 in 1

3 in 1

04:56:pm 15/07/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Phải làm gì khi nhật báo Người Việt nhục mạ “VNCH là bè lũ Việt gian tay sai của Mỹ”

Phải làm gì khi nhật báo Người Việt nhục mạ “VNCH là bè lũ Việt gian tay sai của Mỹ”

ĐCV: Cộng đồng người Việt hải ngoại lại xôn xao khi Nhật Báo Người Việt cho đăng thư của một độc giả ký tên Sơn Hào trong mục Thư Ðộc Giả, số báo ra ngày Chủ Nhật, 8 Tháng Bảy. Ngay sau đó, đại diện báo Người Việt đã gửi thư xin lỗi, tổ chức [...]

12:11:pm 15/07/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Bán đất nhà người [2]

Bán đất nhà người [2]

Người ta không thể bảo vệ cái mà người ta không xác nhận là nó thuộc về mình…

11:26:am 15/07/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tin về giáo dân giáo phận Vinh và giáo điểm Con Cuông

Tin về giáo dân giáo phận Vinh và giáo điểm Con Cuông

Nhà cầm quyền Nghệ An tiến thêm một bước mới trên con đường tội ác của mình: Dùng quân đội nhân dân đàn áp tôn giáo

11:09:am 15/07/12 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Con đường của Marx

Con đường của Marx

Hãy tưởng tượng xem, nếu toàn nhân loại theo con đường đó thì hôm nay thế giới sẽ như thế nào? Kinh đô ánh sáng Paris sẽ tối tăm như Bắc Hàn, người NewYork sẽ bơi xuồng trên phố khi có mưa như người Hà Nội.

10:56:am 15/07/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Ván bài lật ngửa

Ván bài lật ngửa

“Không giấu diếm ý đồ gì nữa”, bọn giặc Tàu đã hung hăng đưa tàu chiến tới vùng Biển Đông nơi bãi cạn Scarborough gây hấn với nước bạn Philippines, rồi lại ngang nhiên tuyên bố thành lập huyện hành chính Tam Sa trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, rồi thành lập [...]

01:41:am 15/07/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »