WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:57:pm 30/08/12 Đăng ngày “August 30th, 2012”

Xin đừng cai trị dân bằng sự ngu xuẩn!

Xin đừng cai trị dân bằng sự ngu xuẩn!

Những nỗi đau bất tận của cánh đồng Việt Nam thời nay chỉ có một nguyên nhân mà thôi: Sự dốt nát, tham lam, vô văn hóa của không ít quan chức…

01:57:pm 30/08/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đơn kiến nghị và tố cáo về kết luận điều tra VKSND Tối cao

Đơn kiến nghị và tố cáo về kết luận điều tra VKSND Tối cao

Do đó tôi cho VKSNDTC thực sự là không điều tra nếu điều tra thì không thể kết luận như thế này.

11:57:am 30/08/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Gậy ông đập lưng ông

Gậy ông đập lưng ông

Sức mạnh và sự tồn tại của một nhà nước độc tài phụ thuộc rất nhiều vào khả năng kiểm soát thông tin trong xã hội. Một mặt, hạn chế, bưng bít tất cả những thông tin trung thực nhưng bất lợi, mặt khác, lèo lái, hướng dẫn mạng lưới truyền thông lẫn hệ thống [...]

11:18:am 30/08/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ông Nguyễn Văn Bình bị báo nước ngoài chê

Ông Nguyễn Văn Bình bị báo nước ngoài chê

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình bị tạp chí Global Finance liệt vào số các thống đốc ngân hàng nhà nước kém nhất. Tạp chí chuyên về tài chính quốc tế có trụ sở chính tại New York vừa công bố đánh giá của họ về các thống đốc ngân [...]

08:36:am 30/08/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Kịch tính và kịch bản

Kịch tính và kịch bản

Nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam đang phân hóa nghiêm trọng. Nhiều kịch tính 1) Đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhân danh Trưởng ban chống tham nhũng, một Ủy ban sắp được chuyển giao về Bộ Chính Trị theo đại hội Đảng vừa qua, vội vã họp báo “khen” Bộ Công an [...]

08:27:am 30/08/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Mưu sự tại Trump, thành sự tại trời

Mưu sự tại Trump, thành sự tại trời

Buồn nhất chắc phải là ông tỷ phú Trump. Sửa soạn mọi chuyện xong rồi, bỗng đâu bão tới.

12:05:am 30/08/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »