WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:02:pm 20/08/12 Đăng ngày “August 20th, 2012”

Ðại sứ Mỹ tại Việt Nam thăm HT Quảng Ðộ và BS Quế

Ðại sứ Mỹ tại Việt Nam thăm HT Quảng Ðộ và BS Quế

Ðại sứ Mỹ tại Việt Nam đến Sài Gòn thăm viếng Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, Ðức Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN), và Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế hôm Thứ Sáu vừa qua. Theo tin của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế (PTTPGQT) và Ðài Tiếng Nói Hoa [...]

05:02:pm 20/08/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Bà Cốc Khai Lai nhận án tử hình treo

Bà Cốc Khai Lai nhận án tử hình treo

Bà Cốc Khai Lai, phu nhân của chính khách Trung Quốc tai tiếng Bạc Hy Lai, đã bị tuyên án tử hình nhưng cho hưởng án treo trong vụ án sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood. Tại phiên tòa cách nay gần hai tuần, bà Cốc đã không phản bác cáo trạng rằng [...]

04:33:pm 20/08/12 | Đăng tại THẾ GIỚI, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Lê Quốc Quân bị hành hung

Lê Quốc Quân bị hành hung

Thực ra là có ba thanh niên đi hai xe nhưng một người chực sẵn ở phía xa, còn chỉ hai người nhảy vào đánh tôi thôi.

04:25:pm 20/08/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bi hài chuyện tố cáo phản động của ông Lê Thiết Hùng

Bi hài chuyện tố cáo phản động của ông Lê Thiết Hùng

Một người tư duy tụt hậu, nói năng loạng quạng như vậy liệu có xứng đáng để lãnh đạo một cộng đồng?

04:50:am 20/08/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Đâu là kẻ thù

Đâu là kẻ thù

Sự ngăn chặn bắt bớ của chính quyền đã chứng tỏ một phần nào bản chất sợ hãi, hèn nhát của họ. Theo lời bác Ngọc kể, thì sáng hôm đó công an, an ninh đã chặn cả 2 ngõ vào chùa, cấm không cho các bác thương binh, cựu tù nhân vào chùa nhận quà.

12:01:am 20/08/12 | Đăng tại ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

Hợp tung – liên hoành – tung hoành

Hợp tung – liên hoành – tung hoành

Làm sao đừng để lịch sử đời sau, thế hệ con cháu tương lai khi lật giở những trang sử dân tộc ghi chép ở giai đoạn lịch sử những năm 1990 đến 2012, Việt nam có quá nhiều những Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống.

12:01:am 20/08/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »