WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:49:pm 26/08/12 Đăng ngày “August 26th, 2012”

Khối các quốc gia Đông Nam Á trong tình trạng khủng hoảng và chia rẽ vì vấn đề biển Đông

Khối các quốc gia Đông Nam Á trong tình trạng khủng hoảng và chia rẽ vì vấn đề biển Đông

Hiện nay, ASEAN hoạt động với một ngân sách eo hẹp. Những quốc gia thành viên chỉ trả một số tiền không đáng kể để giữ cho tổ chức hoạt động qua loa…

04:49:pm 26/08/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Không có “cửa” cho Paul Ryan

Không có “cửa” cho Paul Ryan

Hồi 2008 ông Obama mời ông Joseph Biden đứng chung liên danh để “trám” vào những chỗ ông thiếu sót, thì chuyện ông Romney mời bà Rice đứng phó là điều thật dễ hiểu và được ủng hộ tối đa.

07:33:am 26/08/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Đã đến lúc phải vứt bỏ “bốn tốt” và “mười sáu chữ vàng”

Đã đến lúc phải vứt bỏ “bốn tốt” và “mười sáu chữ vàng”

Từ ngày có Hội Nghị Thành Đô vào tháng 9/1990, trước khi Lê Đức Thọ chết vào tháng 10/1990, Cộng sản Việt Nam đã quay trở lại thần phục Trung Cộng. Và nước này luôn luôn dùng lời ngon ngọt để phỉnh gạt Cộng sản Việt Nam, như “Bốn Tốt” và “Mười sáu chữ vàng”; nhưng trên [...]

07:04:am 26/08/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

“Xa mực vẫn đen, gần đèn vẫn tối”

“Xa mực vẫn đen, gần đèn vẫn tối”

…để đề cao thành tích của mình, ông đã xúc phạm, xuyên tạc, vu cáo các tổ chức khác

06:58:am 26/08/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hỏa hoạn tại TTTM ASG – Wólka Kosowska

Hỏa hoạn tại TTTM ASG – Wólka Kosowska

Sáng nay 26.8, khoảng 5.30 xảy ra 1 đám cháy lớn tại trung tâm thương mại ASG. Ngọn lửa được cho rằng xuất phát từ đầu dãy H và lan ra nhanh chóng khắp nửa khu vực hala 2. Sau nhiều giờ nỗ nực bởi  rất đông lức lượng cứu hỏa, ngọn lửa đã dược [...]

02:38:am 26/08/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »