WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:40:pm 21/08/12 Đăng ngày “August 21st, 2012”

James Webb: Hoa Kỳ cần có thái độ cứng rắn đối với TQ tại biển Đông

James Webb: Hoa Kỳ cần có thái độ cứng rắn đối với TQ tại biển Đông

Lịch sử chứng tỏ rằng trước hành động gây hấn mà ngồi yên thì tình thế chỉ càng ngày càng xấu hơn.

03:40:pm 21/08/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Cuộc tắm rửa rất đáng ngờ

Cuộc tắm rửa rất đáng ngờ

Theo thông báo, cuộc kiểm điểm của bộ chính trị và ban bí thư vẫn chưa hoàn tất.

03:33:pm 21/08/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Kế hoạch bắt Nguyễn Đức Kiên được Bộ trưởng CA giữ tuyệt mật

Kế hoạch bắt Nguyễn Đức Kiên được Bộ trưởng CA giữ tuyệt mật

Rút kinh nghiệm từ vụ Dương Chí Dũng, kế hoạch đánh án Kiên “bạc” được Ban chuyên án chuẩn bị và tiến hành hết sức bí mật. Ngay cả bên Viện Kiểm sát tối cao cũng chỉ có 2 người được biết trước ngay sát giờ bắt ông Kiên.

09:40:am 21/08/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Rúng động chuyện bầu Kiên bị bắt

Rúng động chuyện bầu Kiên bị bắt

Cũng có dư luận rằng, đây mới chỉ là màn đầu của việc đấu đá quyền lực ở cấp cao và sẽ có nhiều nhân vật cao cấp khác bị bắt.

04:23:am 21/08/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chế độ nào giải Trung thoát Hán?

Chế độ nào giải Trung thoát Hán?

Chế độ – sản phẩm của khế ước Quyền nhân dân làm chủ tác thành. Phản bội dân, đầu hàng xâm lược, Chế độ là uế phẩm hôi tanh! Bất luận chế độ gọi tên chi, Đội mũ mang râu, nhãn mác gì, Nhốt sự thật, cầm tù pháp luật, Phải hạ cờ, cuốn gói [...]

04:02:am 21/08/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Vai trò người bảo hộ đã lỗi thời

Vai trò người bảo hộ đã lỗi thời

Mô hình một nhà nước gia trưởng mặc nhiên được các quan chức đảng Cộng sản thừa nhận trong thể chế chính trị hiện tại, vì những món lợi nhuận khổng lồ đem lại cho gia tộc và băng nhóm. Để duy trì mô hình này, họ rất cần một kiểu trật tự xã hội [...]

03:27:am 21/08/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »