WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:10:pm 31/08/12 Đăng ngày “August 31st, 2012”

Qua vụ Bầu Kiên, góp một phân tích giải mã QLB

Qua vụ Bầu Kiên, góp một phân tích giải mã QLB

QLB là viết tắt của 1 blog mới xuất hiện chừng 3 tháng tuổi, nhưng đã có hơn 15 triệu lượt người vào truy cập tin tức. Khác hẳn những trang mạng tồn tại đã lâu, mà mục đích là phê phán, bình luận các sai lầm của ĐCS VN góp phần nâng cao dân [...]

03:10:pm 31/08/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sinh hoạt đảng CS tại Ba Lan- chuyện bây giờ mới kể

Sinh hoạt đảng CS tại Ba Lan- chuyện bây giờ mới kể

Tại Warszawa, ngoài chi bộ sứ quán, còn có khoảng 30 đảng viên đăng ký sinh hoạt.

02:19:pm 31/08/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Báo Nhân Dân: “Xã hội dân sự” – một thủ đoạn của diễn biến hòa bình

Báo Nhân Dân: “Xã hội dân sự” – một thủ đoạn của diễn biến hòa bình

Tổ chức Bảo vệ người lao động (của Trần Ngọc Thành tại Ba Lan) gia tăng hoạt động nhằm chuyển hướng hoạt động xâm nhập vào trong nước với ý đồ xây dựng các tổ chức công đoàn tự do.

04:45:am 31/08/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

24 năm nhìn lại một bài viết

24 năm nhìn lại một bài viết

Vì không báo nào đăng bài “Dắt tay nhau…” ấy, nhưng Nhà nước lại đăng hơn hai mươi bài phê phán nên ông Bùi Tín gọi tình trạng ấy là “Xích tay đối thủ rồi thách đấu”.

04:34:am 31/08/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tỉnh táo để nhận diện

Tỉnh táo để nhận diện

Và hậu quả ai cũng rõ: Trống một nơi, dùi một nẻo. Ai hiểu được ai?

04:14:am 31/08/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Một chế độ rẻ rúng mạng người

Một chế độ rẻ rúng mạng người

Cụ từng nói với con gái út và bà con trong họ hàng gần là cụ chỉ muốn tự thiêu để dùng mạng sống của mình nói lên nỗi oan ức và tận cùng phẫn uất của mình…

03:53:am 31/08/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Vụ Nguyễn Đức Kiên và các mặt yếu kém của chế độ CS VN

Vụ Nguyễn Đức Kiên và các mặt yếu kém của chế độ CS VN

Nhưng rồi vụ ông Nguyễn Đức Kiên và lá thư vận động của ông Trương Tấn Sang sẽ đi vào quên lãng như vụ Bạc Hy Lai tại Trung quốc…

03:34:am 31/08/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »