WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:25:pm 26/10/12 Đăng ngày “October 26th, 2012”

Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Ông trước hết và sau cùng vẫn là một ông già miền Nam đúng nghĩa của nó- chơn chớt-có sao nói dzậy trước khi là một người cộng sản!!

02:25:pm 26/10/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

11 ngày trước bầu cử: Trận chiến bạc tỉ

11 ngày trước bầu cử: Trận chiến bạc tỉ

… thông thường vào khoảng thời gian này hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa bắt đầu “hết đạn”, không thể quảng cáo, vận động một cách ồ ạt như lúc ban đầu.

12:06:pm 26/10/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Trọng ngố, Dũng hèn đang đưa đất nước tới vực thẳm

Trọng ngố, Dũng hèn đang đưa đất nước tới vực thẳm

Chúng ta không thể chần chừ, lưỡng lự, ngồi chờ sung rụng. Chúng ta phải có quyết tâm cao, kết hợp rộng lớn, kiên trì đấu tranh vận động.

11:41:am 26/10/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Việt Nam: Thủ tướng sẽ không làm Trưởng ban phòng chống tham nhũng

Việt Nam: Thủ tướng sẽ không làm Trưởng ban phòng chống tham nhũng

Việc bỏ quy định Thủ tướng là Trưởng ban chỉ đạo tham nhũng được đưa vào dự luật sau khi Hội nghị Trung ương 6 đã không ra được biện pháp kỷ luật nào đối với ông Nguyễn Tấn Dũng

11:29:am 26/10/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bắc Triều Tiên hành quyết cựu Thứ trưởng Quốc phòng bằng đạn pháo

Bắc Triều Tiên hành quyết cựu Thứ trưởng Quốc phòng bằng đạn pháo

Dường như là Kim Jong Un đã ra lệnh cho những quan chức trung thành với ông ta sử dụng tội danh có những hành vi không phù hợp trong thời kỳ tang lễ Kim Jong Un, để loại trừ các đối thủ tiềm năng.

11:26:am 26/10/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Viết cho ngày 01 tháng 11

Viết cho ngày 01 tháng 11

Ông Trần Văn Đỗ, trưởng đoàn đại diện của Quốc gia Việt Nam nhất quyết không ký vào Hiệp định Genève vì không chấp nhận việc chia cắt Việt Nam và đại diện phái đoàn Quốc Gia Việt Nam ra một tuyên bố riêng:

“… Chính phủ Việt Nam yêu cầu Hội nghị ghi nhận một cách chính thức rằng Việt Nam long trọng phản đối cách ký kết Hiệp định cùng những điều khoản không tôn trọng nguyện vọng sâu xa của dân Việt. Chính phủ Việt Nam yêu cầu Hội nghị ghi nhận rằng Chính phủ tự dành cho mình quyền hoàn toàn tự do hành động để bảo vệ quyền thiêng liêng của dân tộc Việt Nam trong công cuộc thực hiện Thống nhất, Độc lập, và Tự do cho xứ sở.”

12:01:am 26/10/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »