WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:07:pm 11/10/12 Đăng ngày “October 11th, 2012”

Ông thủ tướng khinh trí tuệ, trọng bạo lực

Ông thủ tướng khinh trí tuệ, trọng bạo lực

Tôi viết trong nghẹn ngào, đến đây nước mắt đã làm nhòe tất cả, tôi không thể viết được nữa!

03:07:pm 11/10/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Số phận những tù nhân lương tâm

Số phận những tù nhân lương tâm

Hiện ít nhất có 2 tù nhân lương tâm đang âm thầm chịu cảnh đọa đày oan khuất tại trại tù Xuân Lộc, Đồng Nai, đó là tù nhân thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu và tù nhân tôn giáo Mai Thị Dung. Bị giam cầm đã 34 năm Trong khi cựu đại uý VNCH Nguyễn [...]

03:00:pm 11/10/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

23-10 là ngày trưng cầu dân ý

23-10 là ngày trưng cầu dân ý

“Hai ba tháng Mười là ngày trưng cầu dân ý” là một câu trong bản nhạc thời danh trên các đài phát thanh tại miền Nam Việt Nam vào mùa thu năm 1955, mà nhiều người lớn tuổi có thể còn nhớ.  Đó là cuộc trưng cầu dân ý ngày 23-10-1955 do thủ tướng Ngô [...]

12:01:am 11/10/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »