WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:00:pm 25/10/12 Đăng ngày “October 25th, 2012”

12 ngày trước bầu cử: Điên đầu vì các cuộc thăm dò

12 ngày trước bầu cử: Điên đầu vì các cuộc thăm dò

Trong 2 tuần lễ trước ngày phòng phiếu mở cửa, hầu như cứ vài giờ đồng hồ lại có một cuộc thăm dò được thực hiện, cứ chừng vài tiếng lại thấy có một kết quả thăm dò được công bố.

12:00:pm 25/10/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Lạm bàn về Trần Nhân Tông Academy

Lạm bàn về Trần Nhân Tông Academy

Tôi viết những dòng này không nhằm đả kích cá nhân vua Trần Nhân Tông, mà nhằm chỉ ra cái khiếm khuyết tất yếu của nền chính trị quân chủ.

05:03:am 25/10/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Quái Đàm, phim ma

Quái Đàm, phim ma

Người Nhật chịu ảnh hưởng văn minh Trung hoa nên nay họ vẫn còn dùng nhiều từ chữ Hán như chúng ta. Quái nghĩa ma quái, đàm kể chuyện,

03:05:am 25/10/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Công an tát dân, hàng trăm người “vây” trụ sở

Công an tát dân, hàng trăm người “vây” trụ sở

Trong lúc hai công an viên làm việc với ông Tuấn thì có lời qua tiếng lại. Một công an viên đã tát vào mặt ông Tuấn. Ông Tuấn bỏ chạy ra ngoài và điện thoại cho người nhà.

02:39:am 25/10/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »