WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:42:pm 23/10/12 Đăng ngày “October 23rd, 2012”

Họ đang đưa đất nước vào ngõ cụt và đêm đen

Họ đang đưa đất nước vào ngõ cụt và đêm đen

Từ gần ba năm qua nhiều người đã hy vọng rằng đất nước đang chuyển động để ra khỏi thế lệ thuộc Trung Quốc đồng thời tăng cường quan hệ và tiến dần đến thế hợp tác chiến lược với Hoa Kỳ và các nước dân chủ. Hy vọng này đang tan biến nhanh chóng [...]

06:42:pm 23/10/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Giải mã nụ cười MONEY LISA

Giải mã nụ cười MONEY LISA

03:55:pm 23/10/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Thông báo bắt ‘bị can’ Nguyễn Phương Uyên

Thông báo bắt ‘bị can’ Nguyễn Phương Uyên

Nguyễn Phương Uyên 2o tuổi, sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Hồ Chí Minh bị 10 công an ập vào phòng trọ bắt đi từ hôm 14/10. Sau rất nhiều lần cố gắng tìm kiếm và hỏi tin từ cơ quan công an, gia đình cũng như bạn bè cô không nhận được [...]

07:00:am 23/10/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Người Quốc gia trong chiến tranh Việt nam

Người Quốc gia trong chiến tranh Việt nam

Với tác phẩm đặc sắc này, tác giả Nguyễn Công Luận đã trở thành một nhân vật nổi trội, một thứ “somebody” trong cộng đồng người Việt ở hải ngọai – chứ không còn là thứ “nobody” như ông đã khiêm tốn viết nơi trang đầu cuốn sách nữa.

06:45:am 23/10/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Công an xác nhận bắt Phương Uyên

Công an xác nhận bắt Phương Uyên

Gia đình sinh viên Nguyễn Phương Uyên nói công an ở thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã bắt cô nhưng không cho biết lý do. Nói chuyện với BBC hôm 22/10, mẹ Phương Uyên – bà Nguyễn Thị Nhung nói bà vẫn không được thông báo lý do con gái bà bị bắt. [...]

01:05:am 23/10/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đôi điều cần nói thêm về bản Hiến pháp 1946

Đôi điều cần nói thêm về bản Hiến pháp 1946

Cuộc trao đổi ý kiến xung quanh chủ đề “Hiến pháp 1946” đáng lẽ đã dừng lại, vì những điều đã trình bày cũng đủ cho độc giả nắm vững được vấn đề. Tuy nhiên, vì trang Bauxite Vietnam lại đăng tiếp bài “Bàn thêm về bản Hiến pháp 1946” của ông Phan Thành Đạt, [...]

12:31:am 23/10/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

14 ngày trước bầu cử TT: Gặp nhau ở Florida

14 ngày trước bầu cử TT: Gặp nhau ở Florida

Chẳng phải chỉ người dân mà tất cả các nhà báo có mặt tại Boca Raton đều tin cuộc tranh luận tối nay sẽ sôi nổi không kém gì cuộc tranh luận thứ nhì diễn ra hồi tuần trước tại Đại Học Hofstra, New York.

12:17:am 23/10/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Đảng xấu qúa, còn nhân dân?

Đảng xấu qúa, còn nhân dân?

Lỗi từ hải ngoại này, Việt Kiều đóng thuế cho Việt Cộng, nếu Việt Cộng đi bằng xe thiết giáp cũng không dám tới đây thu thuế anh em mình, nhưng nó rất khôn, phái ông Linh Mục qua đây xin tiền về VN xây bệnh viện, trường học, làm cầu cống vv…Việt Kiều đóng tiền ào ào, đợt quyên tiền nào cũng không dưới một trăm ngàn Dollars! Vậy Việt Kiều không đóng thuế cho Việt Cộng là cái gì, chúng nó khôn, còn chúng mình?

12:01:am 23/10/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »