WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:16:am 08/09/13 Đăng ngày “September 8th, 2013”

GM. Nguyễn Thái Hợp lên tiếng vụ Mỹ Yên

GM. Nguyễn Thái Hợp lên tiếng vụ Mỹ Yên

Công an bao vây, dùng côn đồ tấn công giáo dân thuộc xứ Mỹ Yên, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã bước sang ngày thứ ba. Hàng chục giáo dân bị thương nặng và ít nhất 4 người có thương tích trầm trọng đã được cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa Tòa Giám Mục [...]

09:16:am 08/09/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bàn về nghị định 72 của chính phủ Việt Nam

Bàn về nghị định 72 của chính phủ Việt Nam

Mới đây chinh phủ nước CHXHCN Việt Nam ra một nghị định nhằm quản lý chặt chẽ những người sử dụng intener. Nghị định có 6 chương bao gồm 46 điều khoản để xiết chặt những người sử dụng intent phải hạn chế quyền tự do của mình. Trước tiên phải nói về nghị đinh. [...]

08:25:am 08/09/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phát biểu của GS Tương Lai tại Ủy ban TW MTTQ VN

Phát biểu của GS Tương Lai tại Ủy ban TW MTTQ VN

Nhưng khi đã giành được chính quyền, trở thành Đảng cầm quyền thì Đảng quên dân, chỉ biết ra sức dạy cho dân biết ơn Đảng mà quên dạy điều quan trọng hơn là Đảng phải biết ơn dân.

01:57:am 08/09/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Người Việt tại Úc và cuộc vote tự do ngày 7/9/2013

Người Việt tại Úc và cuộc vote tự do ngày 7/9/2013

Người Việt tại Úc hiện nay có khoảng 280 ngàn, trong đó người Việt tị nạn là đông nhất (khoảng 240 ngàn), còn lại là diện nhập cư theo bảo lãnh gia đình, hôn nhân, nhập cư tay nghề và du học sinh.

01:46:am 08/09/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tượng đài trăn trở

Tượng đài trăn trở

Trong lịch sử chiến tranh kim cổ, chưa bao giờ có đến 5 vị tướng lãnh tự sát một lượt khi bại trận. Họ không chết vì chịu tội với thiên hoàng như người Nhật. Họ không chết vì tổng thống hay chính phủ. Họ chết vì không muốn sa vào tay giặc. Họ chết vì trách nhiệm chỉ huy nên tự xử. Việc tự sát của những người lãnh đạo có giá trị đặc biệt nên tất cả phải được lưu danh hậu thế. Riêng bà Hồ Ngọc Cẩn cho biết vì anh Cẩn là công giáo nên chấp nhận bị xử bắn.

12:01:am 08/09/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »