WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:05:am 14/09/13 Đăng ngày “September 14th, 2013”

Thượng bất chính, hạ tắc loạn

Thượng bất chính, hạ tắc loạn

Chúng ta hiện sống trong một xã hội mà chúng ta phải nói dối với nhau để sống.

11:05:am 14/09/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đặng Ngọc Viết và tấm bia chế độ

Đặng Ngọc Viết và tấm bia chế độ

Vì, nếu không tự tìm ra câu trả lời thì chắc chắn, trong những ngày sắp tới, không phải chỉ có một Đặng Ngọc Viết mà thôi!

09:26:am 14/09/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Về lại núi rừng

Về lại núi rừng

“Ở rừng thích hơn, tiện hơn, yên tĩnh hơn! Về bản ở vài bữa lại nhớ rừng không chịu được! Cái nhớ ấy khó nói lắm!”

09:19:am 14/09/13 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chết vì đất & những mơ xoá ác ở trên đời…

Chết vì đất & những mơ xoá ác ở trên đời…

“Cái gọi là “chênh lệch địa tô” mà những người cộng sản đòi xóa bỏ đang trở lại và khiến họ trở nên mù lòa đồng thời đẩy người dân tới “bước đường cùng”.

08:55:am 14/09/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tôi có phải bị tù tại gia không?

Tôi có phải bị tù tại gia không?

Tôi cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng mới là Tổng Bí thư non kém nhất và đang là mối nguy hại nhất cho đất nước, cho dân tộc.

04:03:am 14/09/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đọc “Bên Thắng Cuộc”, nghĩ về những người CS

Đọc “Bên Thắng Cuộc”, nghĩ về những người CS

Nếu những người cộng sản không còn khả năng để thức tỉnh, trở về làm một con người bình thường, chẳng sớm thì muộn, xã hội sẽ đào thải họ khỏi những cương vị hiện nay họ đang nắm giữ.

03:48:am 14/09/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Kẻ nã đạn ở Thái Bình ‘nhát như cáy’

Kẻ nã đạn ở Thái Bình ‘nhát như cáy’

“Viết không rượu chè, tôi chẳng chê nó được điểm nào trong hơn 10 năm làm rể. Tôi quý như con đẻ”, bà Kim nói và cho hay

03:41:am 14/09/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Hải lộ giao thương huyết mạch

Hải lộ giao thương huyết mạch

Biển Ðông đang chất chứa nhiều mối tranh chấp ngấm ngầm hơn bất cứ một vùng nào khác trên thế giới. Từ nhiều thập niên vừa qua đã trỗi lên tranh giành lãnh thổ bao gồm một số quần đảo chỉ gồm các đá ngầm và không có người ở. Tuy nhiên, mãi đến khi Trung quốc vươn lên và trở thành cường quốc về kinh tế thì vấn đề tranh chấp mới thật sự leo thang.

12:55:am 14/09/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »