WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:09:pm 24/09/13 Đăng ngày “September 24th, 2013”

Trao đổi với Hoàng Thị Nhật Lệ và Đông La về Tuyên bố 258

Trao đổi với Hoàng Thị Nhật Lệ và Đông La về Tuyên bố 258

Nếu lập luận này là đúng, thì căn cứ vào những dữ liệu tôi đã nêu ở các phần trên, Hồ Chí Minh đã sỉ nhục quốc gia trong ít nhất một nửa cuộc đời mình, kể từ khi ông tham gia cuộc biểu tình chống sưu thuế ở Trung Kỳ năm 1908 và bị đuổi họ

04:09:pm 24/09/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Cựu binh Mỹ và những đứa con rơi ở Việt Nam

Cựu binh Mỹ và những đứa con rơi ở Việt Nam

Ngay sau khi rời Việt Nam vào năm 1970, James Copeland nhận được một lá thư từ người bạn gái Việt Nam. Cô thông báo đã có thai và ông là cha của đứa trẻ. Nhận được tin, Copeland lại đăng ký tuyển quân, hy vọng sẽ được điều động trở lại Việt Nam. Tuy [...]

02:53:pm 24/09/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chính quyền Úc bí mật chuẩn bị cưỡng bách hồi hương

Chính quyền Úc bí mật chuẩn bị cưỡng bách hồi hương

Tháng trước, Canberra đã rước công an CSVN qua Úc coi hồ sơ và thẩm vấn bà Hà cùng nhiều thuyền nhân Việt khác ở Darwin cũng như ở trại Yongah Hill ở Tây Úc

01:47:am 24/09/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Việt Nam lại chơi bài “vừa đánh vừa đàm” khi đàm phán về nhân quyền

Việt Nam lại chơi bài “vừa đánh vừa đàm” khi đàm phán về nhân quyền

Mỉa mai thay, Việt Nam lại đang vận động để giành một ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016.

12:59:am 24/09/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Từ cậu Ba Thành đến chú Ba Tàu

Từ cậu Ba Thành đến chú Ba Tàu

  Cậu Ba Nguyễn Tất Thành Ngày 4 tháng 6 năm 1911. khi xuống tàu Amiral Latouche-Tréville tại bến Nhà Rồng Saigon để làm nghề phụ bếp, cậu thanh niên 21 tuổi tên Nguyễn Tất Thành, lấy tên trên tàu là Nguyễn Văn Ba muốn sang Pháp để tìm kế sinh nhai chớ chẳng phải [...]

12:00:am 24/09/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Thành – Cậu Ấm phản kháng

Nguyễn Văn Thành – Cậu Ấm phản kháng

Trong bữa cơm đầu tiên, Thành lấy giọng cứng rắn thưa lại với cha lần cuối cùng quyết định của mình đi Tây theo lời kêu gọi của Vua Bảo Đại.

12:00:am 24/09/13 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »