WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:32:pm 01/09/13 Đăng ngày “September 1st, 2013”

Từ độc lập đến chế độ thực dân cộng sản

Từ độc lập đến chế độ thực dân cộng sản

Đổ bao nhiêu xương máu để giành độc lập, nhưng nhân dân Việt Nam hoàn toàn không được hưởng tự do

03:32:pm 01/09/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vin danh Cách mạng

Vin danh Cách mạng

Đ… mẹ, cách mạng gì mà kỳ quá vậy?

03:29:pm 01/09/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Mặn chát Trường Sa

Mặn chát Trường Sa

- Sáng ngồi phòng Trực ban, tình cờ gặp một anh bộ đội Hải quân đến gửi Đơn khiếu nại. Lâu rồi mới nhìn thấy một người lính trở về từ đảo, anh mặc nguyên quân phục hải quân, đội cả mũ bảo hiểm gắn quân hiệu, tay phải cầm tập hồ sơ, tay trái [...]

10:30:am 01/09/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đề nghị làm sáng tỏ vụ việc: Hồ Chí Minh là người Việt Nam hay Đài Loan?

Đề nghị làm sáng tỏ vụ việc: Hồ Chí Minh là người Việt Nam hay Đài Loan?

năm 1957, cụ Hồ Chí Minh về thăm quê ở xã Kim Liên,huyện Nam Đàn,tỉnh Nghệ An mà không ra thắp hương mộ thân mẫu là cụ Hoàng Thị Loan. Năm 1945, khi bắt đầu làm Chủ tịch nước, bà chị là Nguyễn Thị Thanh ở quê ra thăm, cụ Hồ tránh mặt, không dám gặp, chỉ cử 2 cán bộ cao cấp tiếp.

08:28:am 01/09/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Không trung thực trong điều 4 Hiến Pháp

Không trung thực trong điều 4 Hiến Pháp

Lấy giai cấp thống trị dân tộc. Lấy đấu tranh giai cấp đánh tan tác, li tán dân tộc. Mang gia sản thiêng liêng vô giá của dân tộc ra đánh đổi lấy liên minh giai cấp, liên minh ý thức hệ như chia đôi đất nước, chia dân tộc Việt Nam ra làm hai nửa đối kháng chém giết nhau.

08:12:am 01/09/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Blogger Anh Ba SG ra tù

Blogger Anh Ba SG ra tù

Lúc 9 giờ sáng nay, bên bà nội gọi cho biết vì ảnh gọi về bên nhà mẹ ảnh. Ảnh không có nhớ điện thoại của em nữa, ra thì gọi điện về cho mẹ ảnh thì mẹ gọi cho em.

08:05:am 01/09/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Việt Nam và Hiệp định TPP – Thách thức và Cơ hội

Việt Nam và Hiệp định TPP – Thách thức và Cơ hội

Điều này giúp Việt Nam một phần nào thoát ra khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc về kinh tế lẫn chánh trị, hai lãnh vực khó có thể tách rời.

04:31:am 01/09/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Khán giả và buổi thuyết trình của tiến sỹ Nguyễn Nhã

Khán giả và buổi thuyết trình của tiến sỹ Nguyễn Nhã

Tôi thật không muốn làm buồn lòng Ts NN, khi thay mặt nhiều thính giả nói rằng, sẽ chẳng đi đến đâu khi quan điểm của Ts NN quá gần như quan điểm của chính quyền hiện tại, kẻ đã để chủ quyền biển đảo của VN rơi vào tay TQ.

04:16:am 01/09/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thời cơ chín muồi?

Thời cơ chín muồi?

Luật gia Lê Hiếu Đằng là một nhà hoạt động chính trị già dặn với nhiều kinh nghiệm và với tuổi đời bóng xế, chắc chắn ông không còn bồng bột hay thiển cận khi đã dám đánh đổi cuộc đời chính trị của mình bằng một kết thúc “cuội”.

12:01:am 01/09/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »