WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:09:pm 22/09/13 Đăng ngày “September 22nd, 2013”

Súng nổ trong trạm CSGT, một người chết, 2 người bị thương

Súng nổ trong trạm CSGT, một người chết, 2 người bị thương

Nghe tiếng súng nổ, mọi người chạy vào đã phát hiện 3 CSGT nằm trên vũng máu nên đưa các nạn nhân vào Bệnh viện đa khoa Long Khánh cấp cứu.

02:09:pm 22/09/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đảng Cộng sản còn tồn tại ở Trung Quốc được bao lâu nữa?

Đảng Cộng sản còn tồn tại ở Trung Quốc được bao lâu nữa?

Khi nền kinh tế giảm tốc độ tăng trưởng và nỗi bất bình của tầng lớp trung lưu tăng lên, đó là câu hỏi hiện đang được đặt ra không chỉ ở nước ngoài mà ngay trong nước. Thậm chí ở Trường Đảng Trung ương, người ta cũng bàn về điều không tưởng tượng nổi: [...]

01:03:pm 22/09/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Truyền thông và cách mạng

Truyền thông và cách mạng

Với internet, người ta có thể xây dựng được một thứ quyền lực từ dưới lên (power from below), hay nói theo chữ của Vaclav Havel, “quyền lực của những kẻ vốn không có quyền lực” (the power of the powerless).

12:44:pm 22/09/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phật Tử Giáo Sư Trần Chung Ngọc con bài của thế lực nào?

Phật Tử Giáo Sư Trần Chung Ngọc con bài của thế lực nào?

Không cần phải là một Phật Tử chân chính đến mức xin quy y Tam Bảo, muôn vàn những người bình thường đi lễ chùa, khấn Phật chưa bao giờ quy y họ cũng chẳng bao giờ đi châm chọc, đả kích đạo khác. Lành như Bụt. Đấy là câu nói dân gian bao nhiêu [...]

12:33:pm 22/09/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bám đất

Bám đất

02:12:am 22/09/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Để tiến tới một khối đoàn kết toàn dân Việt

Để tiến tới một khối đoàn kết toàn dân Việt

Đoàn kết không nhằm thành lập chính phủ lưu vong, không nhằm mưu bá, đồ vương, không nhằm vận động cho một VNCH tái sinh. VNCH đoàn kết lại vì chúng ta là thành phần dễ đoàn kết nhất. VNCH đoàn kết lại như một lực lượng hạt nhân có mục đích tiến tới kiến tạo khối đoàn kết người Việt trong và ngoài nước, người Việt Bắc, Trung, Nam. Khối đại đoàn kết này sẽ là thế lực lớn trong nỗ lực vừa giải trừ guồng máy cầm quyền CSVN độc tài tham ô, vừa chống Trung Cộng bá quyền, vừa xây dựng một VN chủ quyền độc lập, dân chủ nhân quyền, kinh tế phồn vinh và công bằng. Đó tất cả ý nghĩa cốt lõi của công việc vận động cho sự ra đời của Phong Trào Đoàn Kết VNCH. Phong trào này là hệ quả tất nhiên có tính tự phát của người Việt Nam yêu Quê Hương – Quê Hương đang lâm nguy trên cả hai địa bàn quốc nội và quốc tế.

12:01:am 22/09/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Tính cách khả tín trong Hồi ký của Nguyễn Công Luận

Tính cách khả tín trong Hồi ký của Nguyễn Công Luận

Nói chung, thì đây là một cuốn sách có ích lợi cho cả ba thế hệ trong một gia đình người Việt sinh sống ở nước ngòai.

12:00:am 22/09/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »