WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:36:am 18/07/14 Đăng ngày “July 18th, 2014”

Báo chí quốc tế nói về vụ dời giàn khoan

Báo chí quốc tế nói về vụ dời giàn khoan

Tin về việc Trung Quốc di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển tranh chấp với Việt Nam đã đăng tải rộng rãi trên truyền thông quốc tế và thu hút nhiều ý kiến bình luận từ giới quan sát. Tạp chí The Diplomat ngày 17/7 đăng bài của cây bút Shannon [...]

05:36:am 18/07/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cà phê bệt thời @

Cà phê bệt thời @

Sáng ra, chợt nhớ cả tháng trời nay chưa đi bộ lần naò, sợ maú phọt lên não vì chia tay bồ đã lâu rồi mà chưa kịp chiếm giữ em nào làm của riêng , liền xỏ vào đôi giày thể thao( để quên nơi cánh cửa) vào chân, đi tắt trong lòng ngõ [...]

05:08:am 18/07/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Nghi án 60 năm

Nghi án 60 năm

Cách đây sáu chục năm, trước khi Việt Minh cộng sản tiếp thu Hà Nội (10-10-1954), tại thành phố nầy xảy ra vụ án mạng ông Đỗ Đình Đạo, một nhà hoạt động chính trị nổi tiếng, mà cho đến nay chưa biết ai là thủ phạm, nhưng lại ảnh hưởng lâu dài đến cuộc [...]

04:37:am 18/07/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bánh Vẽ & Áo Giấy

Bánh Vẽ & Áo Giấy

  Cái chính tức là nhà trường hiện nay truyền sang học trò tinh thần thi nhau cạnh tranh để giành mọi loại danh hiệu. Vương Trí Nhàn   Bốn mươi năm trước, khi luận về chuyện “Chúng Ta Qua Tiếng Nói,” nhà văn Võ Phiến đã có lời bàn: “Chúng ta chỉ lấy làm [...]

04:17:am 18/07/14 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »