Home » 05:13:pm 14/07/14 Đăng ngày “July 14th, 2014”

Nhân quả

Nhân quả

( Tặng những người dân oan Dương Nội đang đấu tranh đòi lại đất mỗi ngày) Những ngôi mộ giữa cánh đồng Dương Nội Từ 1945 chết đói đến bây giờ Người nối người cuốn trong manh chiếu rách Chết lặng thinh vì đau khổ không nhà Chết lầm than trong đêm dài cải cách [...]

05:13:pm 14/07/14 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Việt Nam cần thay đổi thể chế để bảo vệ đất nước

Việt Nam cần thay đổi thể chế để bảo vệ đất nước

Ngày 01/7/2014 vừa qua chính phủ Nhật bản đã có một quyết định quan trọng là thay đổi học thuyết quốc phòng từ chỗ chỉ được quyền phòng vệ cá thể như quy định của Hiến pháp Nhật từ sau đệ nhị Thế chiến đến nay sang quyền được Phòng vệ tập thể mở đường [...]

05:07:pm 14/07/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chia tay với nơi chỗ nào banh cũng lăn

Chia tay với nơi chỗ nào banh cũng lăn

“Đá chân đất là nét đặc trưng của nền văn hóa bóng tròn Brazil”, anh Luis Rojo, nhà báo đang viết cho tờ Marca chuyên về bóng tròn kể chuyện cho các bạn đồng nghiệp ngoại quốc nghe lúc ngồi uống bia ..

04:33:pm 14/07/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, WORLD CUP 2014 | Đọc tiếp »

Kiện China

Kiện China

03:42:pm 14/07/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »