WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:53:pm 19/07/14 Đăng ngày “July 19th, 2014”

Về việc nhiều trang Facebook của các nhà hoạt động VN bị sập

Về việc nhiều trang Facebook của các nhà hoạt động VN bị sập

Cũng xin nói thêm để các bác, các anh chị em có thông tin, là chiêu “báo cáo vi phạm” này tuy rất mới ở Việt Nam ta, nhưng không phải là mới trên thế giới.

04:53:pm 19/07/14 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK | Đọc tiếp »

Bài học từ Hiệp định Geneva 1954

Bài học từ Hiệp định Geneva 1954

  Hiệp định Geneva năm 1954 được ký kết nhằm giúp chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam và cả Đông Dương. Thế nhưng mục tiêu đó đã không đạt được; trái lại chiến tranh lại diễn ra suốt trong mấy mươi năm sau đó, ngăn chặn sự phát triển của Việt Nam về mọi [...]

12:12:pm 19/07/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thông tin về vụ MH – 17 bị bắn hạ

Thông tin về vụ MH – 17 bị bắn hạ

Quốc tịch của những nạn nhân trên chuyến bay MH 17 154 người  Hòa Lan 43   người Malaysia (bao gồm 15 nhân viên phi hành đoàn) 27   người  Úc 12   người  Indonesian 9     người Anh 4     người Đức 4     người Bỉ 3     người Philipin 1     người Canada 41   chưa rõ quốc tịch Hệ thống radar [...]

10:46:am 19/07/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Câu chuyện Di cư vào miền Nam của tôi

Câu chuyện Di cư vào miền Nam của tôi

Năm 1954, tôi vừa tốt nghiệp văn bằng Tú tài II qua kỳ thi vào tháng 6 tại Hà nội, thì được tin quân đội quốc gia đã rút khỏi miền quê tôi tại Huyện Xuân Trường Tỉnh Nam Định để ra Hải phòng bằng đường thủy. Và một số bà con ruột thịt của [...]

06:49:am 19/07/14 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thu hồi tài sản phi pháp

Thu hồi tài sản phi pháp

Đã gần 4 năm nay Liên Hiệp Quốc rất chú ý đến việc giúp các nước thu hồi những tài sản phi pháp trên toàn thế giới, đặc biệt là từ những chế độ độc đoán và tham nhũng. Cách đây hơn 20 năm, khi chế độ CS ở Liên Xô và Đông Âu sụp [...]

06:37:am 19/07/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trung Cộng đang tự đào hố chôn mình

Trung Cộng đang tự đào hố chôn mình

  Trung Cộng đang tự đào hố chôn mình khi theo đuổi chính sách “bành trướng” ở Đông Nam Á. Bài học của Đức Quốc Xã cũng không làm họ tỉnh giấc, vì tham vọng muốn khẳng định vai vế với nước Mỹ và ảo vọng làm chủ hết biển Đông. Trở thành kẻ thù [...]

06:32:am 19/07/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Người Việt trong quân đội Hoa Kỳ

Người Việt trong quân đội Hoa Kỳ

Lính Mỹ gốc Việt Nếu viết cho đúng thì gọi là người Mỹ gốc Việt gia nhập quân đội Hoa Kỳ. Tuy nhiên văn chương bình dân chúng ta thường nói chuyện người Việt mình đi lính Mỹ. Thực ra, không phải đi lính Mỹ như các cụ nhà ta đăng lính Tây thời đệ [...]

05:57:am 19/07/14 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cục diện mới tại biển Đông

Cục diện mới tại biển Đông

Trung cộng trong hơn 3 thập niên vừa qua phát triển như vũ bão trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, và đang rút ngắn khoảng cách rất nhanh chóng với Hoa kỳ về kinh tế , về công nghệ nhất là công nghệ quốc phòng, họ đã có được những thành [...]

05:29:am 19/07/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »