Home » 03:13:pm 22/07/14 Đăng ngày “July 22nd, 2014”

Điểm phim: Ủn không viển vông như Lú

Điểm phim: Ủn không viển vông như Lú

Thế mới biết cháu Ủn khôn hơn bác Lú. Cháu Ủn không viển vông vớ vẩn như bác Lú nhà ta.

03:13:pm 22/07/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Cách mạng Việt Nam vào đầu thế kỷ 20: Về thân thế và sự nghiệp của Kỳ Ngoại Hầu Nguyễn Phúc Cường Để

Cách mạng Việt Nam vào đầu thế kỷ 20: Về thân thế và sự nghiệp của Kỳ Ngoại Hầu Nguyễn Phúc Cường Để

Thời thế đã không tạo cho ông cũng như chính ông không tự tạo cho mình thành Anh hùng cách mạng. Vậy thì chỉ còn có thể là người của “những cơ hội để lỡ”.

09:16:am 22/07/14 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »